Върни се горе

Министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев замина днес, 22 юни, за Будапеща, където от 23 до 25 юни 2004 г. ще се проведе Четвъртата паневропейска конференция по околна среда и здраве.

Форумът се организира от Европейското регионално бюро на Световната здравна организация в сътрудничество с унгарското Министерство на здравеопазването, социалните и семейните дела и Министерството на околната среда и водите. Основната тема на конференцията е “Бъдещето на нашите деца”.

В работата на конференцията ще участва българска правителствена делегация, водена от министъра на здравеопазването г-н Славчо Богоев.В делегацията са включени представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите, Министерството на външните работи.

Конференцията в Будапеща ще отбележи нов етап в процеса “околна среда и здраве” в Европейския регион. На конференцията ще бъде направена оценка на напредъка в областта на опазването на човешкото здраве и на околната среда, постигнат от Първата конференция на министрите на здравеопазването и на околната среда, провела се във Франкфурт през 1989 г., досега. Ще бъде направен преглед на изпълнението на решенията, приети на Третата министерска конференция, състояла се в Лондон през 1999 г. Ще бъдат дискутирани по-нататъшните действия, които европейските държави трябва да предприемат за опазване на околната среда и човешкото здраве, със специално внимание към една от най-уязвимите групи от населението – децата.

За участие в конференцията са поканени министрите на здравеопазването и на околната среда от всички държави-членки на Европейския регион на Световната здравна организация, който включва общо 52 страни. През май делегатите на тези страни избраха министър Славчо Богоев за вицепрезидент на 57-ата Световна здравна асамблея.

На форума в Будапеща министрите ще бъдат призовани да приемат и подпишат два основни документа: План за действие за детското здраве и околната среда в Европа и Декларация на конференцията.

Участие са заявили 48 делегации, водени от 30 министри на здравеопазването и 18 министри на околната среда.

Министърът на здравеопазването на Република България г-н Славчо Богоев ще бъде съпредседател на една от сесиите на конференцията в четвъртък, 24 юни. Сесията е посветена на процеса на вземане на политически решения в областта на околната среда и здравето и по-специално на изграждането на Паневропейска информационна система по околна среда и здраве. На тази сесия г-н Богоев ще направи и ключовото изказване по темата.

В рамките на предварителната сесия, която ще се проведе на 22 юни, министър Славчо Богоев ще представи опита на България в реформата на общественото здравеопазване, като ще изнесе доклад на тема “Системите и службите на общественото здраве в новите независими държави: предизвикателства и възможности”.

Ключов момент на Конференцията ще бъде подписването на двата основни политически документа: Планът за действие за детското здраве и околната среда в Европа и Декларацията на министрите.

Българската делегация ще подкрепи изводите и решенията на конференцията и ще подпише двата политически документа, с което ще поеме конкретни ангажименти, свързани с опазването на околната среда и здравето на децата.

Сподели в: