Върни се горе

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев замина днес за Дъблин, за участие в провеждащата се на 23 и 24 февруари (понеделник и вторник) Министерска конференция на тема “Премахване на бариерите – Партньорство за борба срещу ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия”.

Конференцията е едно от най-големите събития, които ще се състоят по време на Ирландското председателство на Европейския съюз. Тя се организирана съвместно с Програмата за борба срещу СПИН на ООН (UNAIDS), УНИЦЕФ и Световната здравна организация. В срещата ще участват представители на правителствата от Европа и Централна Азия - вицепремиери и министри на здравеопазването от 55-те страни-членки на Икономическата комисия на ООН за Европа,представители на Европейската комисия и Съвета на Европа, на неправителствени организации, млади хора, живеещи с ХИВ/СПИН.

Конференцията ще бъде открита от Берти Ахерн, министър-председател на Ирландия. В нея ще участват д-р Питър Пиот, изпълнителен директор на Глобалната програма по СПИН, д-р Лий Йонг-ук, генерален директор на Световната здравна организация и други.

В продължение на два дни ще бъдат обсъждани проблемите, които поставя разпространението на най-страшната пандемия днес – ХИВ/СПИН, и подкрепата на международните донорски организации за тяхното решаване.Представителите на правителствата от Европа и Централна Азия ще потвърдят отново ангажираността си в борбата срещу ХИВ/СПИН. Конференцията ще насочи вниманието на правителствата в Европа и Централна Азия към четири основни области - необходимостта от засилено сътрудничество и диалог на регионално равнище; ролята на правителствата, регионалните институции, неправителствения и частния сектор; ключовите действия, които е необходимо да бъдат предприети, за да се предотврати разпространението на ХИВ/СПИН, особено сред младите хора; предизвикателствата, пред които са изправени хората с ХИВ/СПИН, включително достъп до грижи и терапия.

Участниците в министерската конференция ще приемат Дъблинска декларация за партньорство в борбата срещу ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия, която ще предостави уникалната възможност да се мобилизира политическата воля и да се стимулират нови форми на партньорство.

Разпространението на СПИН по целия свят взема все по-тревожни размери и е едно от най-големите предизвикателства на 21 век. Всеки ден около 8500 души умират, а нови 16 000 души се заразяват с вируса на ХИВ. 70% от заразяванията са в резултат на сексуални контакти между мъже и жени и 5-10% - в резултат на сексуални контакти между мъже.

Според UNAIDS и СЗО в света има над 50 млн. мъже, жени и деца, които живеят с тази болест. Над 29 милиона от тях са в Африка, 6,6 млн. - в Азия, 1,5 млн. - в Южна Америка и 1 млн. - в Източна Европа. Над 2,5 милиона са заразените деца. По данни на различни организации новоинфектираните само през 2003 г. са около 5 милиона, а починалите - над 3 милиона. От началото на епидемията са починали над 20 млн. души.

Официално регистрираните в България лица с ХИВ/СПИН са 471, като от началото на 2004 г. в МЗ са регистрирани 6 ХИВ-серопозитивни лица.Всяка седмица у нас един човек се заразява с ХИВ. 70% от заразените са мъже и 30% - жени. Най-засегната е възрастовата група между 20 и 29 г. – около 40%. Водещият път на предаване е сексуалният – 91%. Всички новооткрити лица своевременно се насочват към Инфекциозна болница, София, където се предоставя безплатна антиретровирусна терапия. Годишната терапия на едно лице с ХИВ/СПИН е между 6000 и 11 000 долара.

В България вече 15 години се работи в областта на профилактиката и контрола на ХИВ/СПИН. В приетите Национална стратегия и Национална програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН 2001–2007 г. са заложени ръководните насоки, приоритетните области и интервенции, както и конкретни цели и задачи, за да се реагира бързо на проблемите на най-уязвимите групи в обществото и да се положат основите на устойчиви процеси за предотвратяване на бъдеща епидемия от ХИВ/СПИН у нас.

Всяка година Министерството на здравеопазването осигурява необходимите средства за изследване и терапия на хората, засегнати от ХИВ/СПИН и полово предавани инфекции, както и за изследване на всяка единица кръв и кръвни продукти. За дейности, свързани с реализацията на националната програма през 2003 г., са заделени над 4 млн. лв., от които над 1,6 млн. лв. са за предоставяне на безплатна антиретровирусна терапия на лицата с ХИВ/СПИН.

През 2003 г. стартира Програма ”Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на Министерство на здравеопазването, която се реализира съвместно с ПРООН и се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. По линия на тази програма страната ни ще получи 6,8 млн. долара безвъзмездна помощ за периода 2003-2005 г.

Утвърждаването и реализацията на програмата е резултат от сериозното внимание, което МЗ обръща на значимостта на проблема у нас. Основният акцент в работата на всички институции, ангажирани с нея, е да осигурят най-благоприятните условия за постигане на добри резултати в превенцията на разпространението на болестта. Целта е да се задържи ниското ниво на разпространение на ХИВ у нас чрез укрепване на инфраструктурата и изграждане на национален капацитет по проблемите на ХИВ/СПИН; да се намалят рисковите поведения сред уязвимите групи; да се осигури достъп на целевите групи и хората, живеещи с ХИВ/СПИН до грижи и качествено лечение.

През 2003 г. за дейности, свързани с превенцията, обучението и организиране на кампании от различни донорски агенции на ПРООН, на България бяха предоставени 238 168 долара. Основни донори са УНИЦЕФ, Глобалната програма за борба срещу СПИН, Фондът за народонаселение, СЗО и Канадската агенция за международно развитие.

Сподели в: