Върни се горе

В сряда, 7 януари 2004 г., от 11.30 часа министърът на здравеопазването Славчо Богоев ще открие комбинирана система за дезинфекция и стерилизация на инфекциозни болнични отпадъци в Многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна” в София.

За закупуването на новата система от ръководството на болницата Министерството на здравеопазването отпусна целева субсидия в размер на 300 000 лева. Съдействие оказаха и Министерството на околната среда и водите и посолството на Република Австрия.

Широкото потребление на консумативи и материали за еднократна употреба в сферата на медицината води след себе си неизменно до постоянно нарастващи количества отпадъци, който натоварва околната среда и бюджетите на здравните заведения.

Закупената от ръководството на МБАЛ “Царица Йоанна” комбинирана система за дезинфекция и стерилизация на инфекциозни болнични отпадъци SINTION позволява 100-процентово обезвреждане и дезинфекция на болничните отпадъци без да е необходимо предварително сортиране.

Същността на действие на системата е комбинация от микровълни и наситена пара, а резултатът – обикновен, безопасен отпадък, който може да се депонира и транспортира като битов отпадък.

По време на откриването на системата ще бъде направена демонстрация на работата й.

Сподели в: