Върни се горе

На 9 и 10 януари 2004 г. (петък и събота) министърът на здравеопазването Славчо Богоев ще посети Силистра.

Той ще открие сектор по образна диагностика в Многопрофилната болница за активно лечение, след което ще се проведе среща-разговор по проблемите на здравеопазването и новите моменти в организацията на дейността и финансирането на лечебните заведения с участието на областния управител, управителите на лечебните заведения в областта, водещи здравни специалисти в региона, кметовете на 7-те общини в областта, директорите на Районния център по здравеопазване, ХЕИ, Районната здравноосигурителна каса, Центъра за спешна медицинска помощ.

След приключването на срещата в петък министър Славчо Богоев ще даде пресконференция за представителите на централните и регионални медии в областта.

МБАЛ, Силистра обслужва населението на 118 населени места в Силистренска област. Второ вътрешно отделение, към което ще бъде разкрит секторът по образна диагностика, е една от водещите структури в болницата. При 20 легла броят на преминалите болни е 883 през 2003 г., при 745 през 2002 г. Интензивният му сектор разполага с 6 легла и през него през 2003 г. са преминали 316 болни (277 през 202 г.)

През миналата година е извършен основен ремонт на отделението и на три помещения за извършване на ехографи, горна и долна ендоскопии. В края на 2003 г. е доставена апаратура – три нови съвременни апарата (ехограф, фиброколоноскоп, фиброгастроскоп). Общата стойност на инвестициите в новия сектор по образна диагностика е около 200 000 лв.

С изграждането на сектора по образна диагностика се открива възможност за работа по нови клинични пътеки, заплащани от НЗОК, което ще доведе до увеличаване на собствените приходи на болницата и ще подобри диагностично-лечебната дейност, а от там – и качеството на предлаганите в болницата медицински услуги.

Сподели в: