Върни се горе

Министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев се завръща днес от Будапеща, където се провежда Четвъртата паневропейска конференция по околна среда и здраве.

Министър Богоев прекратява предсрочно участието си в министерската конференция, която продължава и утре. Той се завръща днес, за да участва в петък в заседанието на Народното събрание за парламентарен контрол.

Преди завръщането си министър Богоев председателства днешното сутрешно пленарно заседание на Четвъртата паневропейска конференция по околна среда и здраве. Сесията е посветена на процеса на вземане на политически решения в областта на околната среда и здравето и по-специално на изграждането на Паневропейска информационна система по околна среда и здраве.

На тази сесия г-н Богоев ще направи ключовото изказване по темата. Неговата презентация е посветена на "Инструменти за формиране на политики - изграждане на информационна система по околна среда и здраве, като инструмент в процеса на взимане на решения н областта на околната среда и здравето в Европа", България подкрепя инициативата на Европейското регионално бюро на Световната здравна организация за изграждане на Европейска информационна система по околна среда и здраве, като страната ни участва в този процес от самото му начало.

Информационната система по околна среда и здраве трябва да позволява оценка на ситуацията и потенциалните ползи за здравето от прилагането на политики и интервенции, да позволява сравнения между страните, а също така мониторинг и оценка на ефектите и ефективността на изпълнените действия в рамките на различни програми и проекти по околна среда и здраве. Бъдещата Европейска система трябва да подобри достъпа до информация за професионалистите, работещи по проблемите на околната среда и здравето, както и да улесни комуникацията с обществеността.

България стартира изграждането на Национална информационна система по околна среда и здраве. Тя обхваща цялата страна и включва като първа стъпка данни за качеството на атмосферния въздух, питейните води и безопасността на храните.

Сподели в: