Върни се горе

Проблемът ХИВ/СПИН е не само медицински проблем – как да се осъществява превенцията, как да се проследяват, изследват и лекуват хората. Проблемът стана социален и обществото ни трябва да бъде адекватно за предизвикателствата, които инфекцията поставя най-вече пред младите българи.Това заяви министърът на здравеопазването Славчо Богоев на пресконференцията днес, 3 ноември, по повод представянето на утвърдения работен план на Програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за 2004 година. В пресконференцията взе участие и министър Филиз Хюсменова, председател на Националния комитет по профилактика на ХИВ/СПИН и полово предавани болести към Министерския съвет и председател на Националния координационен комитет на Програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.Програмата се реализира от Министерството на здравеопазването и се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Министър Богоев подчерта, че този механизъм трябва да развие възможностите на обществото да се противопостави на ХИВ/СПИН както на централно, така и на регионално ниво.

Основният акцент в работата на всички институции, ангажирани с реализацията на Програмата, е да осигурят най-благоприятните условия за постигане на добри резултати в превенцията на разпространението на болестта у нас,обобщи министър Филиз Хюсменова. Целта е да се реализира националната политика в тази област на регионално ниво.

Основните направления,по които ще се работи през 2004 г., са свързани със:

· Изграждането на инфраструктура и подготовка на кадри, които са отговорни за превенцията на болестта

· Създаване на десет регионални звена за координация на Програмата.

· Обучение на 400 здравни, социални и полицейски служители.

· Откриване на пет нови центъра за доброволно изследване и консултиране на ХИВ/СПИН и подпомагане на съществуващите шест кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване

· Разкриване на пет дневни центъра за консултиране на лица, употребяващи наркотици, техните семейства и близки

· Изграждане на десет здравно-социални центъра в региони и общини, където живее компактно ромско население. Това е изключително важно за мотивацията на младите хора вътре в самата общност, за придобиване на по-добра здравна култура и умения, за да могат да работят действително в общността и да бъдат полезни на хората, с които живеят.

Като главен изпълнител на Програмата Министерството на здравеопазването има изключително отговорни функции и задачи, подчерта министър Богоев. В момента у нас има регистрирани около 450 серопозитивни, от тях 220 се лекуват активно.

Във Варна ще се открие втори център за лечение на ХИВ/СПИН, предвижда програмата. Единственият в момента е в Инфекциозна болница в София. Предвижда се такива центрове да работят и в други университетски болници в страната. Там, където концентрацията е по-малка, два подвижни медицински кабинета за долечебна работа ще изпълняват различни други елементи.

Модулът за превенция и работа сред подрастващите млади хора извън училище ще бъде финансиран с 1 млн. долара,съобщи министър Богоев. Този модул включва създаване на център за здравно образование, както и програма за обучение на учениците по здравно образование като част от стандартната програма за обучение.

Медицинският компонент на програмата е свързан и със създаване на Център по социална адаптация на серопозитивните, който ще бъде изграден по европейски образец.Според министър Славчо Богоев този център има изключително значение. Нашето общество още не е готово да приеме проблема “СПИН”, необходима е много разяснителна работа – и в училищата, и сред уязвимите групи и техните семейства, за да се доближим до този проблем, до неговите измерения и възможни последствия, смята министър Богоев. Целта е да се познава инфекцията, за да могат да бъдат преодолени всички предразсъдъци и в системата на здравеопазването, и в обществото, подчерта министърът на здравеопазването.В тази връзка се разработва програма за лекари и обслужващ персонал.

Програмата, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, която страната ни реализира, е едно признание на ООН. Обществата трябва по един и същи начин да се обърнат към проблема “СПИН” и да го решават глобално и заедно, бе заявено на пресконференцията.

Основната задача на Програмата е да се запази ниското ниво на разпространение на СПИН в България. На практика в 19 области в страната ще се решават конкретните проблеми на местното население.

Крайният резултат, може би най-важният, е да се наложи познанието за инфекцията, хората в България да станат по-толерантни към болните и уязвимите групи. Проблемът “СПИН” не трябва да се загърбва, това е проблем на цялото общество, на всеки един от нас, заяви министърът на здравеопазването Славчо Богоев.

Сподели в: