Върни се горе

На 5 август министърът на здравеопазването Славчо Богоев се срещна с директори на болници, членове на Асоциацията на работодателите в здравеопазването.

Срещата бе проведена по искане на Управителния съвет на асоциацията и в нея участваха директорът на МБАЛ “Пирогов” доц. Спас Спасков, директорът на Националната кардиологична болница доц. Владимир Пилософ, прокуристът на МБАЛ “Александровска” д-р Силви Кирилов и заместник-директорът на МБАЛ “Царица Йоанна” Ваня Калнъкова. От страна на МЗ в срещата участва и заместник-министър д-р Петко Салчев.

В Асоциацията на работодателите в здравеопазването членуват най-големите български болници. Те са гръбнакът на здравеопазната система, които поемат най-много и най-тежките случаи. Затова като техен принципал Министерството на здравеопазването е заинтересовано да се подобри тяхната работа, за да се гарантира на хората по-качествено медицинско обслужване, коментира пред журналисти сред срещата министър Славчо Богоев.

Провеждането на работната среща е изключително важно точно в този момент, тъй като пристъпваме към реалното осъществяване на реформата в болничната помощ, каза министър Богоев. Разработен е протокол за разпределяне на ангажиментите между МЗ и НЗОК за поетапна промяна на системата за финансиране на болничната помощ, който предстои да бъде подписан от двете инситтуции, съобщи още министърът.

Разговорът бе посветен на общото състояние на лечебните заведения, проблемите в дейността им и заплащането от НЗОК, реформата в болничната помощ, очакваните промени във финансирането на системата, инвестиционната политика на болниците и на Министерството на здравеопазването, приватизацията на лечебните заведения.

Министър Богоев изложи вижданията на МЗ за промени в системата, чрез които да се подобри дейността на болниците така, че те да не генерират нови дългове. Участващите в срещата директори на болници приветстваха виждането на МЗ по-прецизно да се определят цените на клиничните пътеки, които НЗОК заплаща, на базата на реално остойностяване на медицинските дейности. МЗ предлага да има диференцирана цена на ктлиничните пътеки в зависимост от болницата – от нейната технологична съооръженост, капацитет и специалисти. В момента всички болници получават заплащане по средна цена, която за големите, известни като “скъпи” болници, е под реалната стойност на лечението. С въвеждането на диференцирано заплащане по различните диагнози ще се подпомогнат високотехнологичните болници, които имат и по-големи възможности за диагностика и лечение, е позицията на МЗ.

С определянето на различни стойности на заплащане от НЗОК, както и с промяната във финансирането на болничната система, до 1-2 години натрупаните от болниците задължения ще се стопят, прогнозира министър Богоев. Имаме еднаква визия и договореност с Министерството на финансите за покриване на дълговете на болниците за тази година и няма да се стигне до фалити и закриване на болници заради неразплатени задължения, каза министърът на здравеопазването.

Директорите на болниците, участващи в срещата, поискаха МЗ да бъде посредник между тях и БЛС, за да могат да участват в преговорите с НЗОК за Националния рамков договор от страна на БЛС в частта за болнична помощ. Ако те се включат, няма да се стигне до много проблеми, които сега възникват при приложението на НРД, смятат директорите. В момента директорите на болниците са изцяло изолирани от организационния и финансов механизъм на договарянето на клиничните пътеки, а носят цялата финансова тежест и отговорност за птрактическото им изпълнение и лечението на хората. Министър Богоев подкрепи тази позиция на болничните директори и се ангажира за съдействие пред БЛС. Според него управителите на болниците имат поглед върху организацията на цялата болнична дейност - от отделната клинична пътека до административните въпроси, и участието им в преговорите за Националния рамков договор ще е само от полза.

Участниците в срещата приеха като изключително положително послание към медицинската общност предложението на министър Богоев да се създаде Консултативен съвет като съвещателен орган към МЗ, в който ще влязат представители на Асоциацията на работодателите в здравеопазването, на други болнични асоциации и структури, водещи специалисти, представители на научните дружества, известни управленци в областта на здравеопазването. Консултативният съвет ще подпомага министъра, ще генерира идеи и предложения за провеждането на реформата в болничната помощ, ще даде възможност за провеждането на широка обществена и специализирана дискусия за готовността на обществото да плаща повече за по-качествено медицинско обслужване.

Сподели в: