Върни се горе

С писмо № 1020-01-У-615 от 28 септември 2004 г.Столично управление “Социално осигуряване” на Националния осигурителен институт удостовери, че съгласно информацията от регистрите на НОИ министърът на здравеопазването Славчо Богоев е с непрекъснати здравноосигурителни права и няма дължими здравноосигурителни вноски.

Сподели в: