Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски замина за участие в неформалната среща на министрите на здравеопазването от страните-членки на Европейския съюз, която се провежда на 20-21 октомври в близост до Лондон. Срещата е под надслов “Да свържем отново Европа с нейните граждани: здравни параметри в ЕС”.

Неформалната среща е в рамките на мандата на Председателството на Великобритания на Европейския съюз. На нея ще се проведат важни дискусии, които продължават разискванията от предишните председателства на ЕС по отношение на здравеопазването.

Основна тема на британското председателство е как институциите на ЕС да се отворят към неговите граждани и да работят по-пряко за техните интереси и как да се балансира стремежът на ЕС към икономически растеж и конкурентоспособност с европейския ангажимент за висока социална защита.

Работата на неформалната среща ще протече в три основни сесии. Първата е посветена на готовността на страните от ЕС за всякаква потенциална пандемия. Втората сесия ще засегне споделяните ценности и общи принципи, на които се базират здравните системи в Европа и допринасят за високата социална защита в Европа. На третата сесия ще бъдат обсъдени проблемите на свободното движение на пациенти и ще бъдат уточнени следващите стъпки в работата на министрите на здравеопазването в тази насока.

Първата сесия на неформалната среща ще бъде използвана като възможност за проверка на състоянието на готовността на страните от ЕС за грипна пандемия. На нея ще бъде дадена актуализирана информация за моментната ситуация на пандемична готовност на ЕС както от страна на Световната здравна организация, така и от страна на Европейската комисия.

Основният фокус на сесията ще бъде готовността на страните за посрещане на пандемията, и по-специално изискванията на ниво ЕС и на национално и международно ниво за осигуряване на ефективна реакция в случай на пандемия.
Ще бъдат обсъдени съвместните действия на правителствата в отговор на потенциалните рискове.

На сесията СЗО ще оповести текущи оценки за опасността и ще разясни ролята на организацията по отношение на глобалното състояние на готовност, което включва подготовката на СЗО за надзора, превенцията и последващите действия.

Комисарят по здравеопазване и защита на потребителите на ЕС Маркос Киприяну ще коментира готовността на ЕС за пандемията. Държавният секретар по здравеопазването на Великобритания Патриша Хюит ще представи дейностите във връзка с готовността за пандемия по време на британското председателство на ЕС.

В рамките на сесията министърът на здравеопазването на България проф. Радослав Гайдарски ще има възможност да запознае министрите на здравеопазването от страните-членки на ЕС с готовността на страната ни за грипна пандемия и за предприетите от правителството действия. Със заповед на министър-председателя е сформиран Национален кризисен щаб за надзор на птичия грип под ръководството на министър Гайдарски като орган, който организира, координира и предприема мерки за профилактика и борба, с цел недопускане на вноса и разпространението на птичия грип у нас. Щабът проведе първото си заседание на 19 октомври. Разработен е и Национален пандемичен план, в съответствие с изискванията на ЕС и СЗО, който предстои да бъде одобрен от Министерския съвет.

Важен въпрос от практически интерес за гражданите в Европа, който ще обсъждат министрите на здравеопазването на неформалната среща, е свободното движение на пациентите. Вниманието ще бъде насочено към по-ясно дефиниране на правата на гражданите на страните-членки за получаване на лечение в чужбина и сътрудничеството на националните здравни системи в това отношение. В дискусията по тези проблеми ще участва комисарят по здравеопазване и защита на потребителите на ЕС Маркос Киприяну.

Сподели в: