Върни се горе

На 7 и 8 март (вторник и сряда) министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще е на посещение в Белград, където ще подпише План за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването на Република Сърбия.

По време на визитата си министър Гайдарски ще разговаря с министъра на здравеопазването на Република Сърбия проф. Томица Милосавлевич, ще посети Института по онкология и радиология и Дома на здравето „Савски венац”.

Планът, който двамата министри ще подпишат, цели да се установят близки контакти между министерствата на здравеопазването на двете страни и да се активизира двустранното сътрудничество между тях. Конкретизирани са приоритетните области и условията, при които то ще се осъществява.

Предвижда се България и Сърбия да обменят опит в областта на здравната политика, организацията и управлението на здравеопазването, медицинското обслужване, промоцията на здраве и здравната информираност на населението, лекарствената политика, санитарния и епидемиологичен контрол. Поради общата си граница двете страни ще си сътрудничат по всички въпроси на общественото здраве и държавния санитарен контрол (контрол на храни, стоки и фактори на околната среда). Ще се насърчават преките контакти между лечебни заведения от двете страни по проблеми на медицинската помощ на населението, квалификацията на медицинските кадри и др. Ще се провеждат работни срещи в областта на заразните и паразитните заболявания и граничния контрол, предотвратяване злоупотребата с наркотични вещества, европейската интеграция. Във всяка от двете страни ще се приемат за обмяна на опит експерти за срок от 40 дни годишно.

Сподели в: