Върни се горе

На 10 юни, по време на пленарното заседание на срещата на високо равнище на Генералната асамблея на ООН за ХИВ/СПИН в Ню Йорк, министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев запозна участниците с успехите и предизвикателствата в борбата срещу ХИВ/СПИН.

Министър Желев съобщи, че България се намира в региона с най-бързо развитие на епидемията. Той подчерта, че ефективният национален отговор по проблема ХИВ/СПИН става реалност, когато силната политическа воля и лидерство са подплатени с обединени действия и значителни финансови ресурси – отговорности, които нашата страна е доказала.

Още от 1996 г. ние имаме единен координационен орган – Национален комитет по профилактика на СПИН, заяви министър Желев. Той уточни, че от 2001 г. българското правителство подкрепя изпълнението на Националната стратегия и програма за ХИВ/СПИН. През последните 8 години средствата, които се отделят годишно за борба срещу СПИН от бюджета на Министерство на здравеопазване са нараснали почти 6 пъти.

Министър Желев обърна внимание, че вече 10 години държавата осигурява съвременно и безплатно антиретровирусно лечение за всички, които се нуждаят.

От началото на 2004 г. е увеличен значително достъпът и обхватът на услугите за превенция на ХИВ сред групите в най-висок риск, както и подкрепата за хората, живеещи с ХИВ. България осигурява интегриран и балансиран подход, който обхваща превенцията, лечението, грижите и подкрепата за засегнатите хора.

Министър Желев съобщи, че нашата страна е постигнала много в укрепването на цялата мрежа за превенция на ХИВ, лечение, грижи и подкрепа. Утвърдени са национални стандарти и добри практики при предоставяне на специфични услуги за групите в най-висок риск. Услугите са леснодостъпни, безплатни и недискриминиращи.
В страната работят мобилни кабинети, нископрагови центрове за инжектиращи наркомани и здравно-социални центрове, базирани в ромска общност, които засилват достъпа до тези услуги. Хората, живеещи с ХИВ, получават също качествени медицински грижи, лечение за опортюнистични инфекции, психо-социална подкрепа и активно участват в планирането и предоставянето на тези услуги.

Въпреки постигнатото дотук, България е изправена пред много предизвикателства, заяви министър Желев. Те са свързани с необходимостта от осигуряване на устойчив и дългосрочен отговор, увеличаване на финансовите средства за превенция на ХИВ/СПИН, разширяване на обхвата на услугите и намаляване на щетите сред групите в най-висок риск. От изключително значение за ограничаване на инфекцията е осигуряването на достъп на всички млади хора до  здравно и сексуално образование, базирано на развитието на социални умения, съобщи още министърът.

В края на своето изказване д-р Евгений Желев още веднъж  потвърди готовността на България за постигане на националните цели, както и поетите ангажименти в контекста на Декларацията за ангажираност, Инициативата за универсален достъп и Целите на хилядолетието за развитие. Той призова политическите лидери, присъстващи на срещата на високо равнище в Ню Йорк, към воля, ангажимент и действия за справяне с едно от най-големите предизвикателства на нашето време.

Сподели в: