Върни се горе

Да се ускори процесът по изготвянето на новия Позитивен лекарствен списък, да се прецизират и отстраняват бързо неточностите в подадената документация, призова представителите на фармацевтичните фирми - участници в днешната среща, министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев. Срещата бе по повод новия Позитивен лекарствен списък (ПЛС), който трябва да бъде готов на 30 януари 2009 г. ПЛС съдържа лекарства, които се реимбурсират от Националната здравноосигурителна каса или осигуряват безплатно от МЗ и болниците. Лекарствените продукти се включват в ПЛС на базата на доказателства за качество, ефективност, безопасност и фармако-икономически показатели.

Списък ще има, процесът зависи от нас и ние сме длъжни да направим всичко възможно той да включи всички необходими за лечението на различните заболявания лекарствени продукти, подчерта д-р Желев. Той заяви, че Министерството на здравеопазването е създало всички условия за добра организация на двете комисии – по ПЛС и Комисията по цените на лекарствените продукти. Създадена е и експертна листа на специалисти, които допълнително ще се включат в работата на тези комисии.

Комисията по ПЛС заседава няколко пъти седмично в МЗ. От 2055 молби за включване на лекарствени продукти, е разгледана документацията на 2004 от тях. За липсващи документи или неточна информация към фирмите са изпратени 540 писма  и  те са се съобразили с изискванията. Председателят на комисията доц. Йорданка Узунова обърна внимание, че все още има фирми, които трябва да заявят цени на лекарствените продукти, които искат да бъдат включени в ПЛС.

В същото време, в Комисията по цените, която заседава 3 пъти седмично, са подадени заявления за образуване на цена на 2500 лекарствени продукти за включване в ПЛС. Около 1100 от тях в момента имат утвърдени цени. За останалите са установени непълноти и неточности в документацията, за които заявителите са уведомени писмено. За улеснение на фармацевтичните фирми и повече прозрачност, експерти на министерството консултират всяка една от тях поотделно.

Сподели в: