Върни се горе

На 8.12.2008 г. министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев ще бъде на посещение в гр. Троян.

В 10.30 ч. д-р Желев официално ще открие новата Микробиологична лаборатория в Специализираната болница за активно лечение по белодробни болести  „Проф. д-р П. Мондешки”, а от 11.30 ч. ще участва в акта по приключването на проект “Обновление на сграден фонд” и проект “Доставка на медицинска апаратура” в лечебното заведение. Проектите са финансирани от Министерство на здравеопазването. В изпълнение на инвестиционната си политика,  Министерство на здравеопазването отправи към лечебните заведения за болнична помощ предложение за кандидатстване с инвестиционни проекти за 2008 г.,  целящи подобряване качеството на предлаганите здравни услуги.  Първият проект - “Доставка на медицинска апаратура”, на стойност 100 000 лв. бе насочен към подобряване качеството на медицинската помощ в СБАЛББ чрез осигуряване на необходимата апаратура за съвременна диагностика и лечение на белодробни болни.

Доставени са цифров ехографски апарат, автоматичен биохимичен анализатор за нуждите на Клинична лаборатория; синхронизиран кардиодефибрилатор за “Интензивен сектор”; дигитален микроскоп, мултифункционална охлаждаща центрофуга и дестилатор за нуждите на Микробиологична лаборатория; диагностичен спирометър от трето поколение и електрокардиограф за Функционален кабинет; ултразвуков инхалаторен апарат за сектор “Рехабилитация”.

Целта на втория проект “Обновление на сграден фонд” на стойност 100 000 лв. е подобряване на техническото и физическото състояние на сградния фонд и инфраструктурата на  СБАЛББ „Проф. д-р П. Мондешки”  в съответствие с изискванията за енергийна ефективност и съхраняването им  като архитектурен паметник на културата.

Новата Микробиологична лаборатория в СБАЛББ „Проф. д-р П.Мондешки”  беше определена за участие в изпълнението на Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.  Със средства на болницата е извършен ремонт и реконструкция на неработещата от десет години стара лаборатория, съгласно съвременните изисквания за микробиологична диагностика на туберкулозата. Част от апаратурата за лабораторията е закупена със средства на Министерството на здравеопазването.  Допълнителна апаратура и консумативи  ще бъдат предоставени със средства от Глобалния фонд по СПИН, туберкулоза и малария. 

Програмата на посещението на министър Желев в Троян  предвижда в 13.30 ч. посещение в МБАЛ „Георги Стоев – Шварц”. Д-р Желев ще разгледа болничните отделения и ще проведе среща с кмета на града, директора на лечебното заведение и членовете на Медицинския съвет.

Сподели в: