Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев се срещна с представители на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. В разговора участва и директорът на Изпълнителната агенция по трансплантация проф. Христо Куманов.

Като особено наболели представителите на асоциацията  изтъкнаха проблемите с остарялата апаратура и материална база в хемодиализните центрове, с превоза на хемодилизирани пациенти, необходимостта от профилактични прегледи за хората с бъбречни заболявания,  неактуалните стандарти и критерии за процедурата хемодиализа и перитониална диализа. Изтъкнато беше, че единственият в страната диспансер за  бъбречно трансплантирани пациенти  не отговаря в редица отношения на европейските стандарти, за оказване на психологическа помощ на болните и техните семейства. Отправено беше предложение за разкриване на нови диспансери в Пловдив, Плевен и Варна за наблюдение и лечение на бъбречно-трансплантирани пациенти.

Министър Евгений Желев заяви, че ще бъде направен преглед на нормативната уредба и ако е необходимо, ще бъдат извършени промени. Той изрази подкрепа за изработване на правила за проследяване на пациентите с бъбречни трансплантации. Голяма част от апаратурата в центровете вече е подменена с нова и най-модерна, каза д-р Желев и подчерта, че няма да се допусне приватизация на хемодиализни центрове, тъй като това ще оскъпи медицинската услуга. Целесъобразно е разкриването на допълнителни диспансери в страната и този въпрос предстои да бъде обсъден с оглед неговото решаване.
  
Министър Евгений Желев изрази пълната подкрепа Министерството на здравеопазването да се ангажира с активна национална кампания за донорство.  Напълно наясно сме с този сериозен проблем и ще съдействаме за поставянето на въпроса на обществено обсъждане, включително и в медиите. За целта Министерството на здравеопазването ще стане съинициатор за специален телевизионен клип в подкрепа на кампанията, който да се излъчва по БНТ.

Сподели в: