Върни се горе

С цел подпомагане преструктурирането на Многопрофилната болница за активно лечение и спешна медицина „Пирогов”, със заповед на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски започва цялостна проверка на лечебната дейност и финансовото състояние на болницата.

Одитът е разпореден в резултат на проведената в сряда, 6 юни, среща между ръководството на МЗ, ръководството на „Пирогов” и представители на протестиращите медицински специалисти в болницата. Целта е да се направи пълен анализ на фактическото състояние на лечебното заведение и възможностите за подобряване на неговата ефективност.

Ще бъде извършена цялостна проверка на дейността на „Пирогов” за последните 2 години – медицински показатели, финансови резултати, задлъжнялост и стабилност, структура, използваемост и натовареност на различните звена в болницата, организация на работата, оценка на качеството на медицинското обслужване, размер и разпределяне на възнагражденията и други.

В комисията участват представители на Инспектората на МЗ и три дирекции в него - „Медицински дейности”, „Бюджет и счетоводство”, „Правна”, както и външни експерти в областта на болничното управление.

Резултатите от проверката, направеният анализ и предприетите въз основа на заключенията мерки за преструктуриране на болницата и подобряване дейността и финансовото й състояние ще бъдат огласени публично.

Едновременно с тази проверка ще бъде направен цялостен анализ на системата за спешна помощ в София и ролята и мястото на „Пирогов” в нея.

Спешните случаи в столицата се поемат от 25 болници. По данни на Центъра за спешна медицинска помощ за първото тримесечие на тази година хоспитализираните по спешност в София са близо 15 000 души. 27% от тях са приети в „Пирогов”. Най-голям спешен прием има в още четири болници, които поемат общо 40% от хоспитализираните, съответно от 9 до 12% всяка от тях.

От 1 февруари във всички областни болници в страната функционират спешни приемни отделения. МЗ заплаща на 48 лечебни заведения за оказаната от тях спешна медицинска помощ на пациенти, които след това не подлежат на хоспитализация.

Броят на преминалите болни в някои университетски болници, които оказват спешност в съответните региони на страната, към 31 март 2007 г. спрямо 31 март 2006 г., е увеличен между 20 и 35% (в „Пирогов” – 4%). Ръстът на приходите за същия период в тях е между 23 - 40%, (в „Пирогов” е 10%), а ръстът на разходите за работни заплати - от 25 до 47% (в ”Пирогов” – 19%). Средната заплата общо за университетските болници в страната е 1100 лв.

Сподели в: