Върни се горе

В сряда, 19 октомври, от 11.30 часа в залата на Министерството на здравеопазването ще се състои пресконференция.

Пресконференцията е на тема:
“Стартира втората фаза на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за ООН за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария”.

В пресконференцията ще участват:
Г-жа Емел Етем, заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии, председател на Националния комитет по профилактика на СПИН към Министерски съвет
Проф. Радослав Гайдарски, министър на здравеопазването
Г-н Урбан Вебер, регионален директор за Източна Европа и Централна Азия на Глобалния фонд на ООН за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
Д-р Тонка Върлева, началник отдел в Министерство на здравеопазването, национален координатор на Програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

На пресконференцията ще бъде направен отчет за изпълнението на първата фаза на Програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд на ООН за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария с безвъзмездна помощ от 6,8 млн. долара.

Официално ще бъде обявено стартирането на втората фаза на програмата и ще бъдат разяснени дейностите, които ще се реализират по нея с финансовата подкрепа на Глобалния фонд.

Ще се състои и церемония по предоставянето на мобилни кабинети на три неправителствени организации, изпълнители на дейности по програмата.

Сподели в: