Върни се горе

До края на месец ноември Министерството на здравеопазването и експерти от болниците, свързани основно в трансплантационния процес, ще разработят единни стандарти за всеки етап и елемент от трансплантационния процес. Целта е всеки участник в медицинския екип да знае алгоритъма си на действие и да изпълнява стандартни процедури.

С тези стандарти ще бъде създадена и единна за страната централизирана система за провеждането на трансплантационния процес, която ще е организирана, координирана и подпомагана от държавата и която ще доведе до по-добър общ резултат. Това съобщи на пресконференция днес (27 август) министърът на здравеопазването Славчо Богоев.

Министър Славчо Богоев даде положителна оценка за организацията на институциите и медицинските екип, осъществили през миналата седмица мултиорганната експлантация и уникалната трансплантация на сърце и бял дроб. Ръководството на МЗ съвместно с ръководителите на медицинските екипи и на болниците, участващи основно в трансплантационния процес, на проведена вчера среща направиха задълбочен анализ на проведената операция, съобщи министър Богоев.

Според него тя е безпрецедентна не само от медицинска гледна точка, но и поради факта, че на различните етапи в нея са участвали общо над 500 специалисти от различни лечебни заведения, съвместно са действали органите на Министерството на здравеопазването, полицията, армията. Оказаната логистична подкрепа е на високо ниво, отчете министър Богоев.

Основният извод, който Министерството на здравеопазването прави от проведената през миналата седмица операция, е че трябва да се засили координацията между институциите - от началото на трансплантационния процес до самия му край, заяви министърът на здравеопазването. Според него само изграждането и действието на система от свързани мероприятия може да осигури краен успех на дейността по трансплантациите. При такова системно отношение към проблема може и най-точно да се определят потребностите и възможностите за инвестиране, за да знае обществото, че средствата, отделяни от държавата за трансплантации, се използват ефективно.

За целта още в средата на септември Общественият съвет по трансплантациите, който включва експерти от различни специалност и лечебни заведения, ще се събере, ще започне работа по алгоритъма на действие. Средата на октомври е срокът, в който всички медицински екипи, ангажирани в процеса, ще се съберат, за да се вземе решение за алгоритъма и на тази основа да се разработят самите стандарти за процедурите. Те, както и предвидените по Закона за трансплантациите 14 наредби, трябва да са готови до края на ноември, за да може от 1 януари 2004 г., когато трябва да влезе в сила Законът за трансплантациите, да е осигурена необходимата нормативна база, предвижда Министерството на здравеопазването.

Мрежата от донорски и трансплантационни центрове ще бъде разширена, такива бази ще се развият и извън София, съобщи министър Славчо Богоев едно от предвижданите направления за инвестиции. Къде ще бъдат те и какво медицинско оборудване е необходимо ще се реши след анализа, който Националният център за управление на трансплантациите “Бултрансплант” и представители на медицинските екипи трябва да направят. Като възможни центрове за развитие на трансплантациите МЗ вижда университетските болници в Пловдив, Стара Загора, Варна и Плевен. В момента у нас има 12 донорски бази, целта е такива да станат всички по-големи болници.

Сподели в: