Върни се горе

В онкодиспансерите в Пловдив и София-област има в наличност необходимите медикаменти за лечение на пациентите с онкологични заболявания. Това показа внезапната проверка, извършена от експерти на Министерството на здравеопазването в двете лечебни заведения.

Проверката бе извършена на 1 февруари, като бе разпоредена от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски по повод излъчени в електронна медия на 31 януари изявления на представители на двата диспансера за недостиг на лекарства за онкологични заболявания.

При проверката в аптеката на Онкодиспансера в София-област е установена наличност по 87 позиции онкологични лекарства. По представените документи е констатирано, че изнесеното пред медията от представител на диспансера за липса на лекарствата Тамоксифен и Золадекс от месец декември не отговаря на истината. Лекарството Тамоксифен е било налично през целия декември, осъществени са доставки и през месец януари, а в деня на проверката в аптеката е имало налични 21060 таблетки, като се очаква доставката и още на 60000 таблетки. През януари са получени 15 импланта Золадекс. Съществуват алтернативи за лечението със Золадекс, които не са използвани в диспансера, сочи докладът от проверката.

В Онкологичния диспансер в Пловдив в деня на проверката (който е в средата на двумесечния период на заявката) са отчетени налични количества по 90 позиции медикаменти по Наредба № 34 на МЗ, като за някои количествата са големи. Предстои и изпълнение на следващи доставки на лекарства.

При сравнение с резултатите от извършени подобни проверки през последните години, комисията констатира, че в онкодиспансера в Пловдив никога не е имало такава богата наличност на медикаменти, особено в началото на годината.

Проверката установи и че в Онкологичния диспансер в Пловдив заявката за лекарства за месеците януари и февруари не е изготвена съгласно изискванията на Наредба №34 на МЗ. Предварителните заявки съдържат само исканото количество лекарства, без да е посочен броят, имената и ЕГН на болните. От заявките не става ясно за какъв брой пациенти са предназначени посочените количества лекарства. Затова след проверката на директора на диспансера е дадена препоръка при изготвяне на заявката да представя точна информация за броя на пациентите, както и поименен списък с трите имена и ЕГН на пациентите, нуждаещи се от лечение със съответния медикамент.

Министерството на здравеопазването е осигурило необходимите лекарства за лечение на онкологичните заболявания до края на февруари. Доставките за следващия двумесечен период – март-април, ще се осъществят по сключените нови договори за доставка за нуждите на 2006 г.

С изпълнението на Наредба № 34 Министерството на здравеопазването засилва контрола върху разпределението и отпускането на скъпоструващи лекарства и ще продължи да извършва проверки по спазване на този ред в онкологичните диспансери.

Сподели в: