Върни се горе

В Министерството на здравеопазването се извършват подготвителни действия за откриването на процедура за концесии за диализната дейност като форма на публично-частното партньорство. Този процес ще доведе до модернизирането й с нова апаратура и подобряване на качеството на услугите. Това съобщи заместник-министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев днес, 27 септември, след среща с пациенти, които са на хемодиализно лечение.

В момента се извършва анализ за необходимия финансов ресурс за осъществяването на тази дейност, като в екипа влизат водещи специалисти и от други министерства. В документа ще бъдат включени характеристиките на действащите в страната 62 диализни клиники и отделения, които са в структурата на лечебните заведения за болнична помощ с държавно, общинско или смесено (държавно-общинско) участие. В анализа ще бъдат отчетени нуждите на диализните центрове, в които до края на 2006 г. са се лекували 2589 болни с хронична бъбречна недостатъчност, а в страната са проведени общо 407 000 хемодиализни процедури. В подготвяния анализ ще бъде взето предвид качеството на диализната процедура, на сградния фонд и на апаратурата.
 
В рамките на тази година се очаква да приключи процедурата по изготвянето на окончателния анализ на диализните центрове. Процедурата ще стартира след като бъдат извършени всички изисквани по закона действия и ще протече при пълна прозрачност, подчерта д-р Матеев. Съгласно предвидените в закона срокове процедурата може да продължи от 6 до 9 месеца.

МЗ нееднократно е поставяло въпроса за необходимостта от модернизиране на диализните центрове в страната, от осигуряването на инвестиции за тяхното модерно развитие, подчерта заместник-министърът. Тези проблеми са обсъждани и в парламента, и с водещите специалисти в тази област у нас, и с пациентските организации. За да бъдат те решени, при отдаването на концесия ще бъдат поставени изисквания за реновиране на лечебните заведения и за модернизиране на апаратурата в тях. По експертна оценка на МЗ необходимо е да бъдат закупени 650 нови диализни апарата. Държавата ще бъде гарантът за провеждането на качествена процедура.

До приключване на процедурата МЗ ще продължи да финансира осъществяване на диализната дейност, като осигурява консумативите и медикаментите по централизирана поръчка и заплаща на болниците за извършваната от тях дейност по хемодиализа, увери д-р Матей Матеев.

Към момента в МЗ няма сигнали и жалби за отказ за извършване на диализа на нуждаещите се пациенти, както заявиха дошлите в МЗ представители на пациентите. Те също не представиха конкретни данни за допуснати такива нарушения в лечебни заведения.

Ръководството и експертите на МЗ водят постоянен диалог с пациентските организации, включително и със сдружения на хората с бъбречна недостатъчност. Съвместната работа протича с пациентски организации, регистрирани съгласно законовите изисквания в страната и които имат легитимно избрано ръководство. Гражданите, които днес бяха в МЗ, не се представиха като такава организация, както и преди провеждането на протеста не са поискали провеждането на среща с представители на МЗ за изясняване на интересуващите гивъпроси.

Преструктурирането и оптимизирането на болничната помощ е един от приоритетите в изготвената Национална здравна стратегия 2007-2012 г. За постигането на тази цел МЗ обяви своите намерения за стартиране на публично-частни партньорства с оглед привличане на капитали за закупуване на нова медицинска техника, реновиране и ремонтиране на сградния фонд и мотивиране на персонала чрез по-добро заплащане.

Сподели в: