Върни се горе

Създаден е механизъм за заплащане на болниците, които извършват дейности, присъщи за спешно отделение в структурата на Центровете за спешна медицинска помощ. Това обясни министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски в отговор на питане от народния представител Димитър Камбуров относно определяне на лечебните заведения за болнична помощ, които извършват оценка на здравословното състояние и поставяне на индикации за спешно състояние на пациенти, които не са хоспитализирани, по време на парламентарния контрол днес, 12 януари.

В страната съществуват 28 самостоятелни центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП), със статут на юридически лица, базирани в областните градове, и разкрити към тях 188 филиала (ФСМП), напомни министър Гайдарски. В областните градове те разполагат с районна координационна централа, спешно отделение (с изключение на ЦСМП София-град), разположено на територията на многопрофилна болница, екипи за спешна медицинска помощ - реанимационни, лекарски, долекарски, транспортни.

Една от основните дейности на спешните отделения на центровете за спешна медицинска помощ е свързана с оценка на здравословното състояние и поставяне на индикации за спешно състояние. Екипът в спешно отделение осигурява денонощен прием на пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ. В спешното отделение се провеждат необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пациента в болница. При състояние на постъпилите в ЦСМП пациенти, налагащо продължаване на лечението в болнична обстановка, екипът на ЦСМП предлага спешна хоспитализация в специализирано болнично отделение, обясни министърът.

В структурата на ЦСМП София-град липсва спешно отделение. Дейностите, присъщи за спешно отделение, се изпълняват от намиращите се на територията на столицата лечебни заведения за болнична помощ, заяви министър Гайдарски. Затова със Заповед № РД 15-2248/05.09.2006 г. и приложение към нея са определени лечебните заведения за болнична помощ на територията на София, които извършват оценка на здравословното състояние и поставяне на индикации за спешно състояние на пациенти, които не са хоспитализирани.

На територията на останалите области са разкрити спешни отделения към съответните центрове за спешна медицинска помощ. Тези спешни отделения изпълняват специфичните си функции по оценка на здравословното състояние и поставяне на индикации за спешно състояние. Ето защо останалите лечебни заведения за болнична помощ в страната (включително и университетските и областните болници) не са включени в списъка, обясни министър Гайдарски.

Съгласно действащата нормативна уредба дежурният екип в спешно отделение може да търси помощ за диагностика и лечение на спешно болен пациент от дежурния лекар или специалист в лечебно заведение за болнична помощ, който е длъжен да се отзове, посочи министър Гайдарски. В този случай изследванията и консултациите са за сметка на лечебното заведение за болнична помощ.

В заключение министър Гайдарски подчерта, че съгласно Закона за здравето всяко лечебно заведение е длъжно да извърши възможния достатъчен обем медицински дейности при пациент в спешно състояние, независимо от неговото гражданство, адрес или здравноосигурителен статут.

Сподели в: