Върни се горе

Във връзка с организирания днес, 13 март, протест на работещите в Многопрофилната болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” в Стара Загора, Министерството на здравеопазването информира:

Изнасяните от с-р Атанас Бадов данни за финансовото състояние и възнагражденията на работещите в МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” не отговарят на истината. Проблемите относно финансирането на областната болница и изплащането на възнагражденията бяха обсъдени на специална среща, която се проведе в Стара Загора в петък, 10 март. В нея участваха министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, заместник-министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев, директорите на двете болници – университетската и областната, в града, както и д-р Атанас Бадов, организатор на протеста от КНСБ. Разговорът се състоя по повод обявените протести в Стара Загора в рамките на националната среща на директорите на болниците.

През месец януари 2006 г. Многопрофилната болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” в Стара Загора е получила приходи в общ размер от 928 000 лева, което е със 72 000 лв. повече от същия период на миналата година. В същото време средната работа заплата на целия персонал за месец януари 2006 г. е намаляла в сравнение с размера й през миналия януари – сега тя е 319 лв. при 416 лв. през януари 2005 г.

Следва да се има предвид, че това не е окончателният размер на заплатите, тъй като предстои изплащане на допълнителни възнаграждения съобразно резултатите от дейността на болницата, което ще стане в края на първото тримесечие. Инструкцията на МЗ за формирането на работните заплати също предвижда механизъм за нарастване на заплатите на тримесечна база. Т.е. реалният размер на възнагражденията на работещите в болниците ще стане ясен през април.

При обсъждането на проблемите на областната болница по време на срещата в петък бе отбелязана и високата численост на персонала в нея при намаляване на използваемостта на леглата. В областната болница работят 996 души при 601 легла и средна използваемост на леглата 80% - спад с 2% в сравнение с януари миналата година.

За сравнение приходите на Университетската болница в Стара Загора през януари тази година са 492 000 лв., което е с 6000 лв. по-малко от януари миналата година. В същото време средната работна заплата на работещите в нея е стигнала 505 лв., като се е повишила с 3%. Заетите в болницата са 563 души.

Тези данни за финансирането и заплащането в университетската и в областната болници в Стара Загора бяха изнесени от министъра на здравеопазването проф. д-р Радослав Гайдарски и обсъдени от него и от заместник-министъра на здравеопазването д-р Матей Матеев с директорите на двете болници (доц. Валентин Стоянов и д-р Катя Бекярова), и представителя на КНСБ, организатор на протест д-р Бадов на среща в петък, 10 март, в Стара Загора. В разговора участва и областният управител на Стара Загора г-жа Мария Нейкова. В разговор с д-р Бадов лично министър Гайдарски му разясни резултатите от работата на болницата от началото на годината и необходимите мерки за подобряването на заплащането в нея.

С данните и новия начин на финансиране на болниците и формиране на възнагражденията в тях бяха запознати и представители на централните и регионални медии в Стара Загора на специална пресконференция с участието на министър Гайдарски.

В тази връзка МЗ окачествява твърденията на д-р Бадов за липса на диалог и комуникация с ръководството на МЗ като лъжа, съзнателна манипулация и заблуждаване както на работещите в областната болница, така и на обществеността в Стара Загора и страната.

Министерството на здравеопазването отново уточнява, че с промяната във финансирането на болниците от началото на тази годна и преминаването им към заплащане само от НЗОК, размерът на възнагражденията на медицинския персонал зависи само от извършената от тях дейност и получените за нея средства от НЗОК. Подобряването на финансовото състояние на лечебните заведения (включително и на областната болница в Стара Загора) изисква оптимизиране на структурата, намаляване на нецелесъобразните разходи, подобряване на цялостната им дейност и управление.

Сподели в: