Върни се горе

Ръководството на Министерството на здравеопазването одобри корекции в “Наредба 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствата напълно или частично”, във връзка с промените в Закона за здравното осигуряване.

В списъка на заболяванията по Наредба 38 МЗ включва заболяването при децата фенилкетонурия. За него досега НЗОК заплащаше лечебни храни. В обнародваната наредба то не е включено, тъй като липсваше законово основание за това. Предложената от Министерството на здравеопазването промяна със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване предвижда НЗОК да поема заплащането на лечебни храни при децата. По този начин след приемането на проектозакона от парламента касата ще заплаща необходимите храни и за болните от фенилкетонурия деца. Заболяването ще бъде включено с корекция в Наредба 38.

С корекция в наредбата ще бъде включено и заболяването вродена хиперамонемия (нарушена обмяна на урейния цикъл), което подлежи на домашно лечение. Това ще даде възможност необходимият за неговото провеждане лекарствен продукт да се заплаща от НЗОК.

Предложените от МЗ промени в закона предвиждат НЗОК да заплаща и медицински изделия. След приемането на законопроекта, НЗОК ще поеме разходите и за кохлеарните имплантанти (които са медицински изделия).

След определена възраст развитието на остеопорозата е свързано с естествени процеси на стареене на организма. Профилактиката на заболяването и забавянето на тези процеси е свързана не само и не основно с медикаментозно лечение, а с намаляване на рисковите фактори за заболяването (ограничена консумация на мляко и млечни продукти, тютюнопушене и др.). Медикаментозното лечение е строго показано при наличието на тежки болестни изменения, каквито са фрактурите на костите. Именно затова в Наредба 38 МЗ е предвидило лечението на този контингент пациенти, за което НЗОК ще заплаща частично или напълно предвидените лекарствени продукти.

Сподели в: