Върни се горе

Министерството на здравеопазването и Европейската комисия (Генерална дирекция “Разширяване”) чрез посредничеството на TAIEX OFFICE – Бюро за техническа помощ и обмен на информация, организират на 5 и 6 април 2004 г. семинар на тема “Лекарствени продукти – цени, реимбурсиране и фармакоикономика”. Семинарът ще се проведе в хотел “Родина”, зала 1, етаж R.

Конференцията ще бъде открита в понеделник, 5 април, в 9.00 часа, от председателя на Комисията по здравеопазване в Народното събрание доц. Атанас Щерев.

Приветствия към участниците ще поднесат министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев и директорът на НЗОК д-р Иван Букарев.

В семинара ще участват лектори от ЕС и България, депутати, представители на ръководните екипи на Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Националната здравноосигурителна каса, на регулаторни лекарствени органи, от фармацевтичната индустрия, неправителствени и съсловни организации.

Основните теми, които ще бъдат обсъждани, са свързани с развитието и хармонизирането на фармацевтичния сектор в България с европейските директиви. Сред акцентите са моделите на оптимално ценообразуване на лекарствата и стратегиите на ценообразуване в периода на присъединяване към ЕС. Ще бъдат дискутирани стратегиите за реимбурсиране на лекарствата и практическото приложение на референтните цени с оглед на европейската директива по прозрачност. Използването на фармакоикономиката и фармакоикономическите подходи при оценка на лекарствените продукти също са сред водещите теми на конференцията.

Сесиите на семинара са открити за журналисти.

Програма на семинара “ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ – ЦЕНИ, РЕИМБУРСИРАНЕ И ФАРМАКОИКОНОМИКА”

Презентации, изнесени от участниците в семинар a “ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ – ЦЕНИ, РЕИМБУРСИРАНЕ И ФАРМАКОИКОНОМИКА”:

Сподели в: