Върни се горе

Профилактичните мамографски прегледи по време на четвъртата Национална кампания за борба с рака на гърдата (октомври 2004 г.) ще се извършват във всички лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, в които има работещ мамографски апарат. Министерството на здравеопазването чрез районните центрове по здравеопазване вече създаде необходимата организация за провеждането на кампанията и реда за извършване на мамографските прегледи.

Всяко лечебно заведение, в което има мамограф, определя два работни дни от всяка седмица на месец октомври и да осигурява извършването на профилактичните мамографски прегледи във времето от 13 – 17 ч. в определен кабинет. По този начин ще се избегнат наблюдаваните в предишните кампании трудности и проблеми при достъпа на желаещите за преглед.

Желаещите за преглед трябва да се запишат предварително, като се препоръчва това да са жени на възраст от 49 до 65 години, на които не е правен мамографски преглед през последните 2 години. Желателно е всяка жена да се записва с направление от личния лекар. Националната скринингова програма и Националната кампания се насочват да обхванат предимно тази възрастова група, съобразявайки се с насоките на Европейската асоциация за борба с рака на гърдата. Тя препоръчва профилактични мамографски прегледи да се провеждат във възрастта 50-59 години, тъй като в нея заболяването от рак на гърдата е с най-висока честота. Жените, които имат фамилна обремененост, трябва да започнат такива прегледи след 40-годишна възраст. Според европейските стандарти профилактичният мамографски преглед трябва да се извършва на 2-3 години.

НЗОК има сключени договори за мамография с 84 лечебни заведения в страната, като в София те са 18, Варна и Пловдив – по 5.

Мамографски прегледи могат да бъдат извършвани през цялата година, не само по време на кампанията през октомври. При скрининга с такива прегледи се обхващат здрави хора, без оплаквания, на определена, рискова възраст.

Целта на Националната програма за профилактичен онкологичен скрининг е да се увеличи относителният дял на ранното откриване на рака на гърдата. По данни на Националния раков регистър късното откриване на рака на млечната жлеза у нас - в трети и четвърти стадий, надвишава 50%, докато ранното диагностициране на това заболяване, когато то практически е лечимо, достига едва 15% от заболелите.

В изпълнение на Националната програма за профилактичен онкологичен скрининг Министерството на здравеопазването е закупило 5 мамографски апарата и още 3 мамографа са уредени чрез дарения. Тази година МЗ предоставя и подвижен ехограф заедно със санитарен автомобил за извършване на прегледи на жените в отдалечени райони, чийто достъп до тези високоспециализирани изследвания е затруднен. Населените места, в които ще се извършат прегледите с подвижната диагностична апаратура, ще бъдат уточнени заедно с представители на Националното сдружение на жените с онкологични заболявания и на общините.

За провеждането на четвъртата Национална кампания през 2004 г. МЗ отпуска 100 000 лв. за мамографски консумативи.

Сподели в: