Върни се горе

“Да дадем шанс на всяко дете и на всяка майка” е мотото, под което ще бъде отбелязан тази година 7 април - Световният ден на здравето.

Целта е да бъдат подтикнати правителствата, международната общност, гражданското общество и всяка отделна личност да предприемат действия за подобряване на здравето и благополучието на децата и майките и да допринесат за спасяването на живота на милиони деца и майки, които умират всяка година по време на раждане или в ранното детство.

Данните сочат, че всяка година повече от половин милион жени в света умират вследствие на усложнения, свързани с бременността, както и 10,6 млн. деца, 40 % от които по време на първия месец след раждането.

В съответствие с обявените от ООН преди 4 години Цели на хилядолетието за развитие международната общност се е ангажирала до 2015 г. да намали майчината смъртност с три четвърти, а детската - с две трети. Състоянието на детската смъртност е един от важните показатели за здравето на нацията и основен здравно-статистически факт, ключов индикатор за степента на благополучие на детското население в дадена страна.

Детското и майчиното здравеопазване са един от националните здравни приоритети, подобряването им е стратегическа цел в провежданата от правителството национална здравна политика.Приоритетите на Република България са определени в зависимост от направения анализ на здравето на нацията и са непосредствено свързани с демографските процеси, заболеваемостта, рисковите фактори и др.

През последните години в България се наблюдава тенденция за намаляване на детската смъртност. През 2001 г. тя е била 14.4, през 2002 г. – 13.3, през 2003 г. – 12.3 на 1000 живородени деца.

 

По случай 7 април - Световния ден на здравето, Министерството на здравеопазването съвместно с офиса на Световната здравна организация, Фонда на ООН за население (UNFPA) и ООН в България организират Национален конкурс за есе и рисунка на тема: “Майките и децата са богатството и бъдещето на нацията ни ”. В конкурса за рисунка може да участват деца на възраст от 6-12 години (Категория I) и 13-19 години (Категория II), а за написване на есе - ученици от 5 до 7 клас (Категория I) и от 8 до 12 клас (Категория II).

Желаещите да участват в конкурса за рисунка могат да използват пастели, флумастери, бои, цветни моливи, колажна техника или други материали. Изисква се творбите да бъдат предадени на хартия или картон с размери не по-големи от 60 x 45 см и не по-малки от 28 x 21 см. Рисунките трябва да бъдат внимателно опаковани, тъй като опаковката ще бъде използвана за обратна кореспонденция. На гърба на всяка рисунка и накрая на всяко есе авторите трябва да посочат трите имена и възрастта си, пълен адрес за кореспонденция, името на училището и класа.

 

Есетата трябва да бъдат изпратени до 25 март 2005 г., а рисунките – до 29 март 2005 г. (важи датата на пощенското клеймо) на адрес:

7 април – Национален конкурс за рисунка (есе)

Офис на ООН

ул. “ Хан Крум” 25

1040 София

 

Професионално жури ще избере победители от определените възрастови категории за първо, второ и трето място и ще връчи една поощрителна награда. Победителите и подгласниците ще бъдат обявени в уеб-сайта на ООН - www.undp.bg.

Сподели в: