Върни се горе

В петък, 10 септември, заместник-министърът на здравеопазването проф. Олег Хинков ще посети Разград, където ще открие проект за преструктуриране на болничната мрежа в областта.

Проектът е част от реализирането на приетата от Министерския съвет Стратегия за преструктуриране на болничната помощ. Нейната цел е да се повиши ефективността на здравната система и качеството на медицинското обслужване, като предлаганите услуги максимално отговарят на реалните нужди на населението.

Първият етап от прилагането на тази стратегия е извършването на оценка на лечебните заведения в пилотни райони и той се осъществява с техническата помощ на Американската агенция за международно развитие. Със съгласието на централната и местните власти за него са избрани четири пилотни за страната области – Габрово, Ловеч, Стара Загора и Разград. В първите три области проучването приключи.

Чрез реализирането на проекта ще се направи оценка на реалното състояние на болничната помощ в Разградска област чрез ясно представяне и анализ на основните фактори, които влияят върху нея. Ще се анализира инфраструктурата на болничната помощ в областта, ще се преценят реалните здравни потребности на населението от областта и как отговаря на тях създадената болнична мрежа.

Целта е да се постигне по-добра ефективност на болничната система, по-рационалното използване на ресурсите, така че да се задоволят конкретните здравни потребности на населението в областта.

Изготвеният от консултантския екип доклад ще включва предложение до Министерството на здравеопазването за преструктуриране на болничната мрежа в Разградска област и за финансиране на този процес. Този документ ще бъде представен на органите на местно самоуправление и обществеността в областта, за да се постигне консенсус за бъдещето на болниците в региона.

На базата на анализите и обществената дискусия ще бъдат определени две от четирите пилотни области, в които ще се реализира преструктурирането на болничната помощ. Този етап ще се финансира от Световната банка.

Програмата на посещението в Разград включва среща на заместник-министъра проф. Хинков с областния управител г-н Бехчет Сюлейман. Ще се проведе и работна среща с участието на кметове и председатели на общински съвети на общините в областта, директорите на лечебните заведения за болнична и доболнична помощ в региона, директорите на РЦЗ, ХЕИ, РЗОК, председателя на регионалната лекарска колегия. В срещата ще участват и народни представители от региона.

Проф. Хинков ще посети Многопрофилната болница за активно лечение “Св. Иван Рилски” в областния град, където ще се срещне и разговаря с медицинския й съвет. В болницата ще бъде официално открита и новата рентгенова апаратура, която бе закупена със средства от бюджета на МЗ.

В 12.30 ч. ще се състои пресконференция за представителите на централните и регионалните медии в Разград.

Сподели в: