Върни се горе

В понеделник, 19 декември, от 14.00 часа в зала 2 на хотел „Форум” Министерството на здравеопазването официално ще стартира туининг проект по програма ФАР “Подобряване на здравния контрол върху търговията с химични вещества, препарати и продукти, на контрола върху новите храни и техните съставки, както и върху облъчените храни и хранителните съставки”.

Проектът е на обща стойност 1,02 млн. евро (около 1,98 млн. лв.) и ще се изпълнява в периода декември 2005 – октомври 2007 г. Негови получатели са Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и горите.

Срещата ще бъде открита от заместник-министрите на здравеопазването д-р Атанас Додов и д-р Валери Цеков, от представители на Делегацията на Европейската комисия в България и на посолството на Австрия.

Проектът ще подготви Министерството на здравеопазването и другите контролни органи да прилагат хармонизираното европейско законодателство в тази област. Основната цел е да се гарантира защитата на потребителите от опасни химикали и надеждността на новите/генетично-модифицираните и облъчените храни на пазара, в съответствие с изискванията на ЕС. Това ще се постигне чрез двата основни компонента на проекта:

  • Подобряване на системата на здравен контрол върху търговията с химични вещества, препарати и продукти,

  • Подобряване на контрола върху новите/генетично-модифицираните храни и техните съставки, както и на контрола върху облъчените храни и хранителните съставки.

Предвижда се проектът да засили капацитета на институциите за гарантиране на безопасността на химикалите и храните и да насърчи сътрудничеството на правителствения и неправителствения сектор в тази област.

Основни партньори по проекта са Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и горите. В дейностите ще участват и Националният център по опазване на общественото здраве, Националният център по радиобиология и радиационна защита, Националната лаборатория за контрол на облъчените храни и Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

С тях ще си сътрудничат експерти по прилагането на законодателството от Федералната агенция по околната среда на Австрия и други австрийски институции.

Сподели в: