Върни се горе

Министерството на здравеопазването започва осъществяване на проект „Укрепване капацитета на здравните власти по прилагане на директивите за питейните води и водите за къпане”, който се финансира по програма ФАР на Европейския съюз.

Проектът ще бъде открит от заместник-министъра на здравеопазването д-р Атанас Додов и представители на партньорите по проекта от Великобритания и Чешката Република в четвъртък, 24 ноември, от 16.00 ч. в Гранд Хотел София, зала „София”.

Проектът се реализира съвместно от Министерството на здравеопазването и партньори от Великобритания - „НАЙ-КО” (Northern Ireland Public Sector Enterprises), Агенцията по околна среда (Англия и Уелс), Инспектората по питейна вода, и от Чешката Република - министерствата на околната среда и на здравеопазването.

Основната цел на проекта е да подпомогне Министерството на здравеопазването и неговите структури (Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве) за пълното прилагане на европейското законодателство в областта на водите. С осъществяването на проекта ще бъдат направени следващите значими стъпки за подобряване на качеството на питейните води и водите за къпане в България.

България винаги е разполагала с високи стандарти за качество и опазване на питейните води и водите за къпане, израз на което е и високата степен на съответствие на тези води с нормативните изисквания. Като част от подготовката на страната по присъединяването й към Европейския съюз, проектът поставя акцент върху дейностите, свързани с опазването на здравето на човека и околната среда, и достигане на изискванията, приети в страните-членки и залегнали в законодателството на ЕС.

Един от основните моменти в проекта е доставката на най-съвременно и модерно лабораторно оборудване за структурите на МЗ, които извършват мониторинга и контрола на питейните води и водите за къпане. По този начин МЗ ще обезпечи високо техническо ниво на лабораториите, като същевременно оптимизира тяхната организационна структура. Споразумението за проекта предвижда българските експерти да се запознаят с опита на страните-членки в областта на сега действащите стандарти и работни практики в ЕС, подпомагайки по този начин постигането на изискванията, залегнали в Директивите на ЕС.

Дейностите по проекта се финансират с 410 000 евро от Европейския съюз, а от българското правителство - с 38 705 евро.

Сподели в: