Върни се горе

Подобряване на здравния статус на българските граждани и поставяне на пациента в центъра на здравната реформа; преодоляване на демографската криза чрез програми за развитие на детско, майчино и училищно здравеопазване; повишаване на финансовата стабилност и икономическата ефективност на здравната система; ускорено изпълнение на ангажиментите на Министерството на здравеопазването в областта на евроинтеграция и разширяване на международното сътрудничество. Това са четирите основни приоритети в политиката и дейността на новия управленски екип на Министерството на здравеопазването, съобщи министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски на проведената днес, 19 септември, пресконференция.

Министър Гайдарски представи и членовете на новото ръководство на МЗ и ресорите, за които те ще отговарят.

Четирима заместник-министри ще подпомагат проф. Гайдарски в неговата дейност.

Д-р Атанас Додов
е заместник-министър по проблемите на общественото здраве. Като заместник-министър д-р Валери Цеков ще отговаря по проблемите на евроинтеграцията и международното сътрудничество. Д-р Емил Райнов е заместник-министър по националната здравна политика. Заместник-министърът д-р Матей Матеев поема медицинските дейности.

Като първи приоритет в дейността на МЗ през следващите 4 години министър Гайдарски постави подобряването на здравния статус на населението чрез засилване на профилактиката на всички заболявания, с приоритет на социално-значимите. По неговите думи профилактиката може да подобри здравния статус на нацията – колкото тя е по-добра, толкова по-малко болни и повече спестени пари за здравеопазване ще има. Лечението винаги е по-трудно, с непредвидими последици, освен това излиза и по-скъпо. Колкото в по-ранен стадий се открие едно заболяване, особено онкозаболяване, толкова прогнозите за неговото лечение са по-благоприятни, подчерта министърът. В трети и четвърти стадий на развитие на болестта и най-скъпите лекарства имат нищожен социално-значим ефект с преживяемост на болните от три до шест месеца.

Проф. Гайдарски изтъкна, че Световната здравна организация отдава специално внимание на профилактиката на социално-значимите заболявания - онкологични, ХИВ/СПИН, на борбата с тютюнопушенето, алкохолизма и травматизма. За разработване на програми за профилактика в тези области Световната здравна организация ще предостави на България 306 000 долара, като споразумението за това ще бъде подписано през следващата седмица, съобщи министър Гайдарски. Той каза още, че МЗ ще разработи действащи програми за подпомагане на профилактиката на социално-значимите заболявания, със специална насоченост към децата и младите хора. Чуждият опит е категоричен - тогава те са най-успешни в постигане на посланията и целите си и имат дълготраен ефект.

Втората приоритетна цел, по която ще работи МЗ, е преодоляване на тежката демографската криза, изтъкна министър Гайдарски. Необходимо е да се работи в посока на намаляване на детската смъртност, която при ромското население е 28 на 1000 живородени деца. За реализиране на този приоритет се предвижда въвеждане на училищно здравеопазване с участието на лекари, като предстои да се уточни колко лекари ще са необходими, на какви изисквания ще трябва да отговарят училищата и др.

Третият важен приоритет, който стои пред МЗ, е финансовата стабилност и икономическата ефективност на здравната система, с особен акцент върху стабилността на болниците. Целта е в здравната система да влязат повече средства, да има по-добро управление, като се осъществява стриктен контрол върху разходите. МЗ ще иска по-добро финансиране на здравеопазването от новия бюджет. Целта на новия управленски екип е процентът от БВП, който отива за здравеопазване, от 4,3% за 2005 г. да се увеличи на 6% в края на мандата. Предвижда се и болниците да бъдат финансирани от един източник – Националната здравноосигурителна каса.

В отговор на журналисти въпрос министър Гайдарски коментира, че целта на политиката, която новото ръководство на МЗ ще води, е всяка болница да получи това, което й трябва и за работата, която е извършила. Според думите на министъра сегашният принцип на финансиране на лечебните заведения за болнична помощ – залагане с бюджета на недостатъчен финансов ресурс и отпускане на допълнителни суми в края на годината за погасяване на натрупаните задължения, не отчита реалната дейност на болниците и те не са равнопоставени, тъй като обикновено определени болници получават средства за покриване на дълговете. Министърът е убеден, че необходимите средства трябва да се залагат още в началото на годината, за да знаят болниците с какви средства ще разполагат и да могат правилно да разпределят приоритетите си.

Министър Гайдарски напомни, че в момента МЗ извършва проверки на 15-те болници с натрупани най-много задължения към доставчици. Вече са извършени проверките в болниците в София. Ще се проверяват и големите болници в провинцията. От тази седмица в тези лечебни заведения започва и втора проверка – от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол. Проверките на всички болници се извършват по единна методика, за да могат да бъдат сравними крайните резултати, подчерта министър Гайдарски. Той се ангажира след приключване на проверките резултатите от тях и констатираните нарушения да бъдат публично обявени.

За изпълнение на тази цел МЗ ще води и напълно прозрачна лекарствена политика – от провеждането на търговете до разпределението на лекарствата за болните. Освен това ще се търси баланс между генеричната и иновативната индустрия с основна цел - да се подсигури базисното лечение на всички нуждаещи се.

Четвъртият приоритет пред екипа на МЗ е изпълнение на ангажиментите в областта на евроинтеграцията. Ангажиментите в предприсъединителния процес са по 81 позиции, по 22 от тях предстои МЗ да синхронизира здравното законодателство с европейското. Новото ръководство на МЗ увери, че приключи работата си по тях в срок.

Сподели в: