Върни се горе

На заседанието си днес, 16 ноември, Министерският съвет прие Национална програма за елиминиране на морбили и вродена рубеола в Република България за периода 2005 – 2010 г.

Програмата е разработена от Министерството на здравеопазването в отговор на публикувания през 2001 г. Глобален стратегически план за морбили на Световната здравна организация. Основната цел на този план е трайно снижение на смъртността от морбили и контрол върху заболяемостта от вродена рубеола и епидемичен паротит.

Стратегическата цел на Националната програма е до 2010 г. да се прекъсне местното разпространение на морбили, да се елиминира вродената рубеола (т.е. да се регистрира по-малко от 1 случай с вроден рубеолен синдром на 100 000 живородени) и трайно да се снижи заболяемостта от епидемичен паротит, без периодични подеми.

Основните приоритети на програмата
са насочени към поддържане на високо имунизационно покритие (над 95% в национален мащаб и над 90% в регионите) с две дози триваксина морбили-паротит-рубеола според имунизационния календар на страната, което ще доведе до трайно снижение на заболяемостта и фактическо прекъсване на местното разпространение.

Ще се предотвратят случаите с вроден рубеолен синдром чрез имунизация на жените в детеродна възраст. Освен това ще се осигури допълнителна възможност за имунизация срещу морбили и рубеола на възприемчиви групи от населението.

В момента на национално ниво е постигнато високо имунизационно покритие с две дози триваксина. Същевременно не е изпълнен възрастовият критерий за възприемчивост към морбили, необходим за гарантиране на устойчива елиминация на инфекцията, тъй като в отделни групи от населението, напр. ромско малцинство, обхватът с имунизация дори при децата, подлежащи на задължителна имунизация, е много по-нисък (около 50 %).

Чрез плановата имунизация и допълнителните кампании с приложение на триваксина морбили-паротит-рубеола ще се контролира разпространението на епидемичния паротит.

Изпълнението на националната програма ще осигури мониториране и оценка на имунизационния обхват въз основа на официалните отчетни данни и чрез сероепидемиологичен надзор, особено важен за идентифициране на т. н. джобове от незащитено население, към които са насочени допълнителните имунизационни кампании.

С осъществяването на програмата ще се подобри системата за епидемиологичен надзор – ще се осигури незабавно епидемиологично проучване и задължително лабораторно доказване на всеки съмнителен случай на морбили и рубеола, вкл. вродена рубеола. Здравната система трябва да има готовност и за адекватен отговор при внос на морбили в страната, тъй като при достатъчно високо имунизационно покритие и липса на местно предаване на морбили единствените случаи, които ще се регистрират, ще са вносни.

Инфекциозните заболявания морбили и рубеола са ваксинопредотвратими и влизат в задължителния имунизационен календар на България под формата на комбинирана ваксина срещу морбили-паротит-рубеола. Тези инфекции са основна причина за заболяемост и смъртност в детската възраст преди въвеждането на задължителна имунизация.

На съвременния етап в здравната практика се прилагат високоефективни моновалентни и комбинирани живи вирусни ваксини, които осигуряват 90–95% защитеност срещу морбили, рубеола и епидемичен паротит. В България още през 1969 г. се въвежда масова имунизация с морбилна ваксина, като се обхващат неболедувалите деца от възрастовата група 1-8 години. От 1972 г. в имунизационния календар е въведена поддържаща имунизация на подрастващите деца от 10-месечна възраст. Следва 10-годишен период с ваксинален обхват средно 88%. Проведени са няколко допълнителни масови кампании сред различни възрастови групи (2 - 14 г. и 2 - 6 г.), в резултат на което средногодишното ниво на заболяемост от морбили показва 85% снижение в сравнение с периода до въвеждане на имунизацията. На този етап се регистрира средно по 1 смъртен случай за година.

През 1983 г. в имунизационния календар е включена втора доза морбилна ваксина, която първоначално се прилага на 4-годишна възраст, а от 1986 г. – на децата, навършили 2 години. Имунизационният обхват на национално ниво надвишава 90%, нивото на заболяемост продължава да спада и снижението достига 93% в сравнение с периода до въвеждане на имунизацията. От 1992 г. е въведена двукратна планова, задължителна имунизация с триваксина морбили-паротит-рубеола на 13 месеца и мономорбилна ваксина на 12-годишна възраст. При среден обхват 92-93% в продължение на седем поредни години (1993-1999 г.) се установява ниско ниво на заболяемост. Не са регистрирани смъртни случаи. От 2000 г. е въведена двукратна планова имунизация с триваксина на деца, навършили 13 месеца и 12 години.

През последните години у нас е постигнат обхват с имунизация около и над 90%, като през 2002–2004 г. в България не са регистрирани случаи на морбили.
В началото на 2005 г. са регистрирани два случая, но извършеното епидемиологично проучване и лабораторно изследване доказаха вносния произход на вируса. Заболелите са пребивавали в Китай и са били в контакт с болни.

Сподели в: