Върни се горе

В сряда, 20 април, от 9.30 ч., в зала «Средец» на хотел «Шератон» Министерството на здравеопазването организира кръгла маса на тема «Присъединяването на България към Европейския съюз – ангажименти и предстоящи действия в сферата на здравеопазването”.

Форумът ще бъде открит от министъра на здравеопазването г-н Славчо Богоев.

По време на кръглата маса МЗ ще представи основните договорености, ангажименти и предстоящи задачи в системата на здравеопазване у нас, произтичащи от Договора за присъединяване на България към ЕС.

Ще бъдат дискутирани 4 основни теми - предоставянето на медицинска помощ на българските граждани в страните от ЕС, нормативното регламентиране на възможностите за признаване на дипломи и квалификация на българските медицински специалисти в ЕС, лекарствената регулация в ЕС и развитието на фармацевтичния сектор в България, европейските изисквания за контрол върху безопасността на храни и стоки, имащи отношение към здравето на потребителите.

За участие в кръглата маса са поканени народни представители, представители на медицинските университети и колежи, съсловните организации в сферата на здравеопазването, фармацевтичната индустрия, синдикатите, неправителствени пациентски организации и други експерти.

Сподели в: