Върни се горе

В сряда, 15 март, от 11.00 часа в заседателната зала на Министерството на здравеопазването ще се състои пресконференция.

Пресконференцията е на тема:

ОСИГУРЯВАНЕ НА СКЪПОСТРУВАЩИТЕ ЛЕКАРСТВА ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 34 ЗА НУЖДИТЕ ПРЕЗ 2006 Г.

В пресконференцията ще участват:

Д-р Емил Райнов, заместник-министър на здравеопазването

Доц. Стоян Александров, директор на дирекция „Медицински дейности и лекарствоснабдяване”

Д-р Копринка Ченкова, председател на Тръжната комисия

Сподели в: