Върни се горе

В петък, 4 ноември, от 10.00 часа в залата на Министерството на здравеопазването ще се състои пресконференция на тема:

Анализ на състоянието на държавните лечебни заведения за болнична помощ. Визия на МЗ за преструктуриране на болнична помощ.

На пресконференцията ще бъдат представени резултатите от извършените проверки в болниците със 100% държавно участие, анализ на дейността им и финансовите им показатели, както и мерките, които предприема ръководството на МЗ за решаване на проблемите.

В пресконференцията ще участват:
Проф. Радослав Гайдарски, министър на здравеопазването
Д-р Матей Матеев, заместник-министър на здравеопазването
Доц. Стоян Александров, директор на дирекция „Медицински дейности и лекарствоснабдяване”
Г-н Стоян Стоянов, директор на дирекция „Управление на финансовите ресурси”

Сподели в: