Върни се горе

В понеделник, 18 декември, министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, заместник-министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев и експерти от МЗ ще представят проекта на актуализирана Национална здравна карта на семинар за журналисти.

Семинарът ще се проведе от 9.30 ч. до 13.30 ч. в заседателната зала в Гранд хотел „България” (бул. „Цар Освободител” № 4).

Предложението за актуализация на Национална здравна карта (НЗК) е изработено от Междуведомствена експертна група. Тя бе сформирана със заповед на министър-председателя г-н Сергей Станишев в края на август 2006 г. и се ръководи от заместник-министъра на здравеопазването д-р Матей Матеев.

Проектът бе приет от Съвета по координация, контрол и изпълнение на инфраструктурите проекти с национално значение към Министерски съвет на заседанието му на 11 декември и предстои окончателно да бъде утвърден от Министерския съвет в края на януари 2007 г.

В презентациите и дискусиите по време на семинара ще бъде представен направеният анализ на здравната мрежа в страната в момента, както и основите демографски и здравни показатели, характеризиращи състоянието на здравния статус и медицинското обслужване на населението в 6-те региона за икономическо планиране на България. Ще бъдат представени данни за осигуреността с видовете лечебни заведения и болнични легла по региони.

Ще бъде направен сравнителен анализ на стойностите на демографските и здравните показатели и на осигуреността с медицинска помощ със средните норми и стойности на тези показатели в страните от ЕС.

Експертите ще представят вижданията на МЗ за промяна на НЗК. Ще бъдат дискутирани предложенията как да се преодолеят диспропорциите в медицинското обслужване на хората от различните региони на страната, какви промени в изискванията към лечебните заведения трябва да бъдат въведени, какви са необходимите промени в нормативната уредба, за да се реализира тази политика.

Сподели в: