Върни се горе

Семинар за журналисти на тема „Осигуряване на безопасност на храните в съответствие с изискванията на ЕС” организира Министерството на здравеопазването в петък, 15 декември.

 

На семинара ще бъде представена политиката на МЗ за гарантиране защитата на здравето на населението чрез осигуряване на безопасност на храните. Ще бъдат разяснени изискванията на ЕС в този област, ангажиментите и отговорностите на МЗ в контекста на пълноправното членство на България в ЕС.

Ще бъдат разисквани изискванията на ЕС към храните, тяхното производство, търговия, етикетиране. Ще бъдат представени основните Регламенти на ЕС в областта на храните, тяхното въвеждане в българското законодателство и практика. Сред темите е и въвеждането на системи на безопасност на храните (HACCP), новите отговорности и задължения на производители и търговци. Участниците ще бъдат запознати с новите задачи пред здравните органи за осигуряване на безопасност на храните. Ще бъде дискутирана и темата за натуралните минерални, изворни и трапезни води.

В дискусиите ще участват д-р Атанас Додов, заместник-министър на здравеопазването и експерти от МЗ.

Сподели в: