Върни се горе

Министерството на здравеопазването ще представи позицията си за провеждането на регионална здравна политика и изработването на регионални здравни карти на Четвъртата годишна среща на местните власти, която се организира от Националното сдружение на общините в Република България и се проведе от 12 до 14 октомври във Варна.

„Реформата в здравеопазването и общините” е темата на срещата на представителите на местните власти с ръководството на МЗ в петък, 13 октомври. В рамките на този панел презентация на тема „Регионална здравна политика в контекста на европейските предизвикателства” ще изнесе заместник-министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев.

Д-р Матеев ще запознае участниците в срещата с вижданията на ръководството на МЗ за провеждане на нова регионална политика в областта на здравеопазването, за изработването на регионални здравни карти, за усвояване на средствата от структурните фондове на ЕС за развитие на здравната система. Ще бъдат представени и възможностите за развитие на публично-частното партньорство в областта на здравеопазването.

В последвалата дискусия ще бъдат обсъдени проблемите за оптимизиране на регионалната здравна инфраструктура с оглед реалните потребности на населението, участието на местните власти в тези процеси и в разработването на проекти за финансиране от ЕС, а така също и следващите съвместни мерки и действия на МЗ и органите на местното самоуправление за подобряване на достъпа на гражданите до качествено медицинско обслужване.

Сподели в: