Върни се горе

Проект за повишаване на енергийната ефективност на обща стойност 153 000 Евро ще бъде реализиран до края на годината в Многопрофилна болница за активно лечение “Христо Ботев” – Враца. Това съобщи министърът на здравеопазването Славчо Богоев, който днес, 5 юли, участва в работна среща във Враца по проблемите на развитието на общината и приоритетите й в областта на здравеопазването и образованието.

В срещата участваха депутати и представители на ръководството на местната власт в общината и областта. С проекта в МБАЛ “Христо Ботев” започва осъществяването на съвместна програма на Министерството на здравеопазването и Агенцията за енергийна ефективност по реализирането на енергоспестяващи мерки в болниците . Това ще намали и разходите за издръжка в лечебните заведения и ще подобри условията за лечение на пациентите, каза министър Богоев.

За този проект МБАЛ-Враца ще бъде финансирана с 153 000 Евро от Европейската банка за възстановяване и развитие и Международен фонд “Козлодуй”.

Срокът на възвръщаемост на инвестициите е около 3,5 - 4 години. Ще бъдат подменени три абонатни станции в корпусите на болницата и 1400 кв.м. дограма ще бъдат заменени с ПВЦ стъклопакети. Това ще допринесе за икономия около 900 000 киловатчаса електроенергия годишно или 35-40 % икономия на електроенергия. Тази икономия се равнява на 38 000 Евро годишни нетни икономии от издръжката на болницата, съобщи Таско Ерменков, изпълнителен директор на Агенцията за енергийна ефективност.

Министерството на здравеопазването ще осигури инвестиции за извършване на ремонтни дейности в болницата и пребазиране на отделения в основната сграда на болницата, съобщи още министър Богоев. По този начин с осъществяването на двата проекта ще се повиши ефективността на работа на лечебното заведение. С подобряването на условията на работа в нея болницата ще може да привлече повече пациенти и да подобри финансовото си състояние, смята министър Богоев.

На срещата министърът на здравеопазването предложи област Враца да бъде включена в проекта за изследване на здравните потребности на населението и преструктуриране на здравната система, което сега се осъществява в четири области в страната от Американската агенция за международно развитие и с финансова помощ от Световната банка. Извършването на такова обследване ще допринесе за подобряване и на медицинската ефективност на лечебните заведения в областта.

Сподели в: