Върни се горе

Министерството на здравеопазването сформира и има готовност да предостави на Гърция помощ под формата на специализирани медицински екипи в случай на терористичен акт по време на Олимпийските игри.

Медицинското осигуряване е част от помощта, която България ще предостави на Гърция при необходимост съвместно с други органи у нас и която се координира от министъра без портфейл г-жа Филиз Хюсменова.

Специализираните медицински екипи са сформирани в отговор на официално искане от Евроатлантическия координационен център на НАТО за реагиране при бедствия.Те са с готовност за действие на територията на Гърция по време на Олимпийските игри при евентуално извършване на терористичен акт и създаване на извънредна ситуация. Предвижда се екипите да имат готовност да действат през периода август - септември.

Процедурата по цялостната подготовка, оповестяването и привеждането на специализираните медицински екипи за действие на територията на Гърция се извършва под ръководството на министъра на здравеопазването г-н Славчо Богоев. Сформирането на екипите се извърши от Министерството на здравеопазването, ВМА и Държавна агенция “Гражданска защита”. В състава им са включени психолози, психиатри, епидемиолози, микробиолози, паразитолози, биолози.

МЗ има готовност да изпрати четири екипа – по два екипа психолози и епидемиолози. В екипите на ВМА са включени и инфекционисти, токсиколози, специалисти по интензивно лечение.

Медицинските екипи са осигурени с необходимото оборудване, транспорт, лични предпазни средства (ръкавици, защитни костюми за епидемиолозите).

При необходимост реанимобили със съответните екипи и оборудване ще предоставят Центърът за спешна медицинска помощ в София, “Пирогов” и ВМА.

Разработен е план за оповестяване и придвижване на екипите и съответните служители от МЗ до и на територията на Гърция. Те ще се транспортират само при поискване от гръцка страна при извършване на терористичен акт.

Сподели в: