Върни се горе

Неправителствени организация, учебни заведения, студентски сдружения, хигиенно-епидемиологични инспекции, национални центрове и лечебни заведения могат да кандидатстват за субсидия за реализирането на здравно-образователени проекти против тютюнопушенето.

В Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето са предвидени 15 000 лева за реализиране на здравно-образователни проекти за населението и проекти за алтернативна заетост на децата на областно и местно ниво, насочени към намаляване и предотвратяване на тютюнопушенето като водещ компонент на нездравословния начин на живот.

Крайният срок за подаване на проектите е 22 август. Специално жури от представители на министерствата на здравеопазването, на образованието и науката, на младежта и спорта, Държавната агенция за защита на децата и Националния център по обществено здраве ще разгледа и оцени разработките. С предимство ще бъдат онези от тях, които предлагат нови, нестандартни подходи за решаване на проблема с ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето. Резултатите ще станат ясни до 10 септември. Спечелилите субсидията организации трябва да реализират проектите си в рамките на три месеца.

Целта на осъществяваните проекти е да се повиши информираността на населението и рисковите групи към негативните здравно-социални и икономически последици от тютюнопушенето. Данните от проучвания за периода 1986-2001 г. сочат трайно повишаване броя на пушачите у нас. Броят на пушачите е нарастнал на 40.5% през 2001 г., като в тази група попадат всеки втори мъж над 15 години (51,7%) и почти всяка трета жена (29.08%). Особено тревожно е, че тютюнопушенето сред децата и жените се разпространява със значително по-висок темп. Относителният дял на децата-пушачи под 16-годишна възраст е 31.3% сред момчетата и 42.7% сред момичетата. Тревожен е и фактът, че 68.5% от децата в училищна възраст са пасивни пушачи у дома си, а в обществените заведения (кафенета, дискотеки, интернет-клубове) в ролята на пасивни пушачи са 91% от 16-годишните.

Сподели в: