Върни се горе

На 12, 13 и 14 януари 2004 г. в Министерството на здравеопазването бяха проведени срещи с управителите на всички 116 общински болници по сключването на договорите за финансиране за 2004 година. Проверени и приети бяха всички изискани документи - решение за съдебна регистрация, разрешение за медицинска дейност, банкови сметки и др.

За 2004 г. министърът на здравеопазването Славчо Богоев ще подпише предварителни договори за финансиране със 109 общински болници. Седем общински болници - в Перник, Девня, Лъки, Кремиковци, Бухово, Панчарево и болницата за детска церебрална парализа в София през миналата година не са били определени в Решение № 612 на Министерския съвет като държавна отговорност, поради което през 2003 г. са финансирани само от общините. Във връзка с това в бюджета на министерството за 2004 г. не са предвидени средства за тези лечебни заведения и с тях няма да бъдат сключени договори. Те ще продължат да се финансират само от общините.

До края на тази седмица ще бъдат подписани предварителните договори и с болниците с държавно участие. Министърът на здравеопазването ще сключи договори с67 болници с държавно участие. Няма да се сключат договори със специализираните болниците за рехабилитация във Варна, Банкя и с. Влас, тъй като те са приватизирани, и със Специализираната болница по спортна медицина, която с решение на правителството бе прехвърлена към Министерството на младежта и спорта.

През 2004 г. МЗ ще заплаща за извършената дейност на 176 болници.

В края на тази и началото на следващата седмица МЗ ще преведе първата авансова субсидия за месец януари на всички държавни и общински болници.

Сподели в: