Върни се горе

Министерството на здравеопазването разширява основния пакет дейности, заплащани от Националната здравноосигурителна каса за 2005 г. Чрез промените ще се подобри достъпът на хората до специализирана и болнична медицинска помощ,.Това съобщи министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев на проведената днес, 19 ноември, среща на ръководството на Министерството на здравеопазването с председателя на КНСБ д-р Желязко Христов и представители на ръководството на КНСБ.

Основният пакет дейности, заплащани от НЗОК, ще бъде утвърден от министър Богоев до края на следващата седмица. Промените в него отразяват националните здравни приоритети.

По искане на министър Богоев в пакета за специализирана извънболнична медицинска помощ ще бъде включен пакет за онкологична помощ. Така ще се подобри достъпът на хората с онкологични заболявания до специализирана квалифицирана медицинска помощ, тъй като ще се даде възможност наблюдението и лечението на тези болни да се извършва от специалисти онколози в системата на специализираната извънболнична медицинска помощ, а не само в онкодиспансерите. Този вид медицинска помощ се изнася по-близо до хората, за да не им се налага да пътуват до онкодиспансерите.

В тази връзка ще бъдат въведени промени и в реда за изписване на лекарства на пациентите с онкологични заболявания. С поправките ще се даде възможност нужните медикаменти да бъдат получавани от пациента на място, а не само от болничната аптека, както е сега. Това също ще подобри медицинското обслужване на тази група болни.

По настояване на МЗ в пакета за болнична помощ, заплащана от НЗОК, ще бъдат включени допълнително още 2 клинични пътеки в областта на детското и майчиното здравеопазване, тъй като тези сфери са основните приоритети в националната здравна политика. Министър Богоев очаква предложенията на БЛС и НЗОК за тези две пътеки през следващата седмица, за да бъде изготвена окончателно наредбата. По този начин през 2005 г. НЗОК ще заплаща лечение по 120 клинични пътеки – с 39 повече от тази година.

Един от основните теми, които министър Богоев постави на проведената среща, е за решаването на проблема със здравнонеосигурените граждани.Решението трябва да отчита обществения интерес и синдикатите са един от изразителите на този обществен интерес, заяви той.

През 2005 г. Министерството на здравеопазването ще финансира болниците по 21 класа болести, в които са включени 37 дейности, стана ясно още на срещата. През тази година групите диагнози са 17. Методиката за субсидиране през 2005 г. ще бъде усъвършенствана. Проектът й ще бъде готов до две седмици и ще бъде обсъден в Тристранния отраслов съвет по здравеопазване.Особен акцент сред групите диагнози ще бъде даден на радиолечението, химиотерапията, интензивното лечение, туберкулозноболните, начините на заплащане на дейността в ТЕЛК и хемодиализата.

В Тристранния отраслов съвет по здравеопазване ще бъде обсъден и подписан анекс към сключения Колективен трудов договор, който ще представлява препоръчителна методика за разпределение на средствата за работни заплати, се договориха двете страни на срещата днес. Те се обединиха от позицията, че тази методика ще бъде по-съвършен механизъм от съществуващите сега регламенти за работната заплата и разпределението на средствата за възнаграждения. Работата по анекса ще започне незабавно, решиха двете страни.

Министър Богоев и д-р Христов изразиха позицията, че в Тристранния отраслов съвет се постига добър диалог между представителите на държавата, синдикатите и работодатели. Между МЗ и синдикатите има подписан двугодишен Колективен трудов договор и към момента няма сигнали за нарушения на неговите клаузи.

Сподели в: