Върни се горе

В съответствие с политиката за разширяване на профилактиката, промоцията, ограничаването на заболеваемостта по социално-значими заболявания и изпълнението на национални здравни приоритети, Министерството на здравеопазването разработва национални програми, които се приемат от Министерския съвет.

През 2003 г. Министерството на здравеопазването финансира общо 19 национални програми, за които са осигурени 22 900 000 лева. От тях за закупуване на медицинско оборудване са предвидени 4,2 млн. лв., а 18,7 млн. лв. са за лекарства, консумативи и други разходи, свързани с профилактиката и промоцията на здравето.

Ръководството на Министерството на здравеопазването предлага да се разшири обхватът на националните програми за обществено здраве и да се увеличи финансирането по тях. Тази позиция е израз на политиката на МЗ за приоритетна работа по профилактика на социално-значимите заболявания и за промяна в механизмите за финансиране, като се преминава от финансиране на структури към заплащане за дейност. По този начин обръщаме философията на финансиране от държавния бюджет, заяви на проведената днес пресконференция министърът на здравеопазването Славчо Богоев.

През 2004 г. МЗ ще финансира общо 23 програми, като се предвижда за тях да бъдат осигурени общо 38,2 млн. лв. С 10,9 млн. лв. ще бъде закупено медицинско оборудване, а 27,3 млн. лв. ще се насочат за лекарства, консумативи и други специфични разходи, свързани с профилактиката и промоцията на здравето.

Ръководството на МЗ предлага и промени в управлението на системата, за да се постигнат по-добри крайни резултати от изпълнението на националните програми. Промяната предвижда да се внедри конкурсен подход за разпределение на ресурсите по национални здравни програми и мониторинг и контрол на ефективността на използването им от здравните структури. За средства по тези програми ще могат да кандидатстват лечебни и здравни заведения, неправителствени организации и други структури. Въвеждането на грантовия принцип на финансиране ще провокира интереса на обществото по изпълнението на програмите и по-стриктния контрол върху публичните разходи за здравеопазване, коментира министър Богоев.

С най-голям обем - като обхват на рискови групи от населението и обем профилактични, диагностични и лечебни дейности, са:

- Национална програма по нефрология и диализно лечение. Само за консумативи за нея се заделят над 13 млн. лв.

- Национална програма за профилактика на СПИН и полово предавани болести. Годишните й разходи са за около 5,4 млн. лв.

- Национална програма за оптимално осигуряване на инвазивната кардиология – с годишни разходи от 4,1 млн. лв.

- Национална програма за борба с туберкулозата. Годишно занея се заделят 1,350 млн. лв.

- Национална програма за борба с наследствените болести. Средствата за нея възлизат на 370 000 лв. годишно.

Сподели в: