Върни се горе

Лекарствата по Наредба 23, които Министерството на здравеопазването осигурява за животоспасяващо и животоподдържащо лечение за онкологично болните, ще бъдат увеличени през следващите два месеца като количество, за да няма прекъсване на лечението на тези пациенти в началото на новата бюджетна година.Възникналите прекъсвания в доставките през последните дни са временни, тъй като от началото на тази седмица се извършва доставяне на заявените лекарства за следващия двумесечен период – ноември-декември. В момента се преразпределят и наличните количества според заявените от онкодиспансерите и болниците в страната и в началото на следващата седмица цялата здравна система ще бъде заредена за месеците ноември и декември. Предвидени са и по-големи количества, завишени над подадените заявки, по различните позиции лекарства за онкоболните.

Министерството на здравеопазването предприе комплекс от мерки, за да се подобри снабдяването на пациентите с лекарства, заплащани от държавния бюджет, и най-рационално да се изразходват средствата за тях, така че през 2004 година да няма трудности при лечението на онкологично болните.

Министерството на здравеопазването осигурява заплащането на лекарства, ваксини и консумативи за заболявания по Наредба 23 (животоспасяващи и животоподдържащи лекарства, 100% заплащани от републиканския бюджет чрез МЗ) и по 20 национални програми. Сключените договори за доставки по тях през 2003 г., са на стойност 125 млн. лв., а осъществените доставки по тях за 2002 г. са в размер на 99 млн. лева. Т.е. само за една година разходите нарастват с 24%.

Сподели в: