Върни се горе

Във връзка с публикации в средствата за масово осведомяване за проблеми с осигуряването на лекарствен продукт за бъбречнотрансплантирани пациенти, Министерството на здравеопазването информира, че изнесената информация за неритмичност на доставките и недостатъчни количества не отговаря на истината.

По Наредбата за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение МЗ осигурява 7 лекарствени продукта за бъбречнотрансплантирани.

От 357 бъбречнотрансплантирани в България 319 са на лечение с Циклоспорин (Сандимун Неорал). Средната дневна доза от препарата за един човек е 175,2 мг, или 5,256 мг за един месец. За 319 бъбречнотрансплантирани е нужно 1 676 000 мг/месец. Заявките се изпълняват на всеки два месеца.

На 3 юни 2005 г. МБАЛ “Александровска” е получила доставка от 2 400 000 мг Циклоспорин за осигуряване на нуждите на всички бъбречнотрасплантирани за месец юли и половината от месец август.

На 18 юли 2005 г. е направена нова доставка от 2 787 500 мг Циклоспорин – количество достатъчно да задоволи нуждите на всички пациенти за втората половина на месец август и целия месец септември.

На 13 септември Министерството на здравеопазването преразпределя нови 300 опаковки от 25 мг Циклоспорин (375 000 мг), с което да бъдат покрити първите пет дни на октомври.
На 27 септември е изготвено разпределение за необходимите количества Циклоспорин, като към МБАЛ “Александровска” са насочени 3 350 000 мг, с което ще се осигури лечението на бъбречнотрансплантираните до края на ноември.

Разпределенията на Циклоспорин (Сандимун Неорал) се изпълняват въз основа на подадените от диспансера двумесечни заявки, изчислени на база терапевтичните схеми в количества, достатъчни да покрият водените на отчет 319 пациенти.

Сподели в: