Върни се горе

Министерството на здравеопазването разкрива три нови филиала за спешна медицинска помощ. Новите звена ще са в градовете Гълъбово, Ракитово и Любимец.

Новите структури ще осигурят по-качествена, своевременна и достъпна спешна медицинска помощ на хората от тези райони, заяви заместник-министърът д-р Петко Салчев, която обяви решението на ръководството на МЗ на проведената национална среща с директорите на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) от страната.

По време на националното съвещание бяха поставени въпроси, свързани с дейността на центровете, взаимодействието им с другите лечебни заведения, оптимизирането и повишаването на тяхната ефективност при оказване на първа помощ. Обсъдени бяха възможностите за бъдещото развитие и функциониране на системата за спешна медицинска помощ на базата на ясни правила и критерии.

Сред най-важните въпроси, които повдигнаха участващите в срещата директори, бе взаимодействието между ЦМСП и болниците при обслужването на пациентите, насочването на болните от личния лекар към центъра за спешен специализиран транспорт, заплащането на извършената консултативна помощ и исканите лабораторни изследвания за хоспитализация на болните.

На съвещанието бе решено да се създадат работни групи от експерти от системата на спешната помощ, които да предложат решения на възникналите проблеми.

В момента системата за спешна медицинска помощ у нас включва 28 самостоятелни центъра със 187 филиала към тях. В тях работят 6731 служители, като 1411 от тях са лекари, 2424 – медицински специалисти, и 2896 - друг персонал.

През 2003 г. в структурите на системата са действали общо 402 екипа - 91 реанимационни, 258 за първа помощ и 53 транспортни. Те са се отзовали на 864 838 повиквания, от които спешните са били 599 008. Хората, получили медицинска помощ в страната през 2003 г. чрез ЦСМП, са 1 697 753.Хоспитализирани са 215 412 болни, което представлява 35,6% от изпълнените спешни повиквания. 36 209 от тях са деца.

На сметката на системата за спешна медицинска помощ са начислени 18 390 000 км пробег. Анализът сочи, че средният пробег за едно повикване се е подобрил спрямо 2002 г. През 2003 г. екипите на спешна помощ са извършвали транспорта на 2294 болни на хемодиализа. Изминатите километри за тази дейност са 4 188 404.

Въведената в 9 центъра глобална система за позициониране на 200 автомобила е повлияла чувствително на оперативността и сигурността на екипите. Съкратено е времето за реагиране при спешни случаи.

Министерството на здравеопазването стартира проект за подобряване и оптимизиране на модела на спешната помощ у нас, за подобряване на качеството й чрез използването на нови технически средства и привличането на частни инвеститори. Вижданията на МЗ за промени в тази насока ще бъдат представени от министъра на здравеопазването Славчо Богоев във вторник.

Сподели в: