Върни се горе

Днес, 27 юни, в Министерството на здравеопазването се проведоха две срещи за изясняване на проблемите в МБАЛСМ „Пирогов” и обсъждане на конкретни мерки и действия за тяхното решаване.

Контактната група на МЗ в състав д-р Матей Матеев, заместник-министър на здравеопазването, доц. Стоян Александров, директор на дирекция „Медицински дейности”, и Мирела Анастасова, директор на дирекция „Правна”, се срещнаха последователно с членовете на Съвета на директорите на „Пирогов” и с представители на протестиращите медици.

На срещата на Контактната група със Съвета на директорите на „Пирогов” бе обсъдена визията на новото ръководство на болницата за решаване на възникналите проблеми, техни предложения за оптимизирането и подобряването на дейността на лечебното заведение. Дискутирани бяха нейният статут, функции, финансиране, преструктуриране.

След проведената дискусия бе решено Съветът на директорите да представи конкретни виждания за оптимизиране на „входа” на болницата и приема на пациенти. Ще се търсят и пътища и резерви за повишаване на приходите на болницата и съответно – и на средствата за възнаграждения. Цялостната концепция за преструктуриране на болницата и оптимизиране на нейната дейност ще бъде обсъдена на втората среща на Контактната група и борда на „Пирогов”, която ще се състои в понеделник, 2 юли.

Втората среща бе между контактната група на МЗ и Контактната група, излъчена от протестиращите медицински специалисти от МБАЛСМ „Пирогов”, в която влизат представители на синдикалните и съсловните организации и на клиниките в болницата.

Основата на разговора бяха исканията на протестиращите медицински специалисти, внесени с тяхна декларация в МЗ на 21 юни 2007 г.

На срещата бяха обсъдени исканията на протестиращите за промяна на статута на болницата, увеличаване на доходите, подобряване на материално-техническата база. Дискутирани бяха проблемите на финансирането на „Пирогов”, разпределението на средствата за възнаграждения, организацията на работа, нейното управление, възможностите за допълнителни източници за осигуряване на средства за подобряване на материално-техническата база. Контактната група бе запозната с основните факти и изводи от доклада от одита в болницата, извършен от комисия от МЗ.

След проведения разговор двете контактни групи постигнаха принципно съгласие и се обединиха около няколко основни решения. Договорено бе да се разработи Методика на МЗ за осигуряване на допълнително финансиране на лечението на скъпоструващите тежки случаи в „Пирогов” с коригиращ коефициент. Двете контактни групи искат Съветът на директорите да представи предложения за реформиране и оптимизиране на приема на пациенти. Те възложиха на Съвета на директорите да търси пътища и резерви за увеличаване на приходите и съответно на средствата за работни заплати в болницата.

МЗ предложи инвестиционна програма до края на 2007 г., включваща ремонт на Клиниката по гнойно-септична хирургия, ремонт на Централна реанимация, ремонт на фасадата на болницата, пълно оборудване на пет операционни зали, закупуване на компютърен томограф, доокомплектоване на други звена.

Контактната група на МЗ ще информира министъра на здравеопазването за становището на протестиращите медицински специалисти относно състава на Съвета на директорите на „Пирогов”, изразени във връчена от тях декларация.

Контактната група на МЗ ще приеме за обсъждане предложенията на Контактната група от „Пирогов” по отношение статута на болницата.

Втората среща между двете контактни групи за обсъждане на конкретни предложения по повдигнатите въпроси ще се проведе в понеделник, 2 юли.

Сподели в: