Върни се горе

   През последните години случаите на ехинококоза (кучешка тения) нарастват значително и България се нарежда сред най-засегнатите страни в Европа. За последните десет години в страната са заболели 5032 лица с първично открит ехинокок, което е 90.50%. Останалите 9.50% са с постоперативни рецидиви.

   Най-засегнато е активното население във възрастовите групи 40-49г. и 50-59г. Обезпокояващо е и нарастването на заболяемостта в детската и юношеската възраст -19. Около 14 от регистрираните случаи са деца и младежи.

   Като стопански проблем кучешката тения по домашните животни също нанася щети, изразяващи се в загуба на месо, мляко, вълна, прираст и др.

   Основна цел на програмата е да установи трайна тенденция към намаляване на инвазията, снижаване на заболяемостта сред хората и селскостопанските животни и произтичащите от това медико-социални и икономически щети.

   Приоритетни задачи са контролиране на кучешките популации, насочен ветеринарно-санитарен контрол, опазване на околната среда от инвазиране, специализирана медико-диагностична и лечебна помощ, профилактика и здравно образование.

   Средствата, предвидени във финансовия план ще бъдат разпределени в бюджетите на Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и горите, като сумите ще бъдат съобразени със специфичните дейности, предвидени в програмата. Общата сума за 5-годишния период възлиза на 39 051 400 лева.

   Програмата е съобразена с препоръките на Световната здравна организация.

Сподели в: