Върни се горе

За преодоляване на проблемите, свързани с увеличаването на болничните услуги, натрупаните задължения и за подобряване на качеството на медицинското обслужване в болниците, днес (26 август) Министерството на здравеопазването преведе на лечебните заведения допълнителна субсидия в размер на 10 млн. лева.

Съгласно осъществяваната от ръководството на Министерството на здравеопазването политика за реформа на болничната помощ, допълнителните средства се предоставят не само на болниците с най-големи задължения, но и на тези, които работят най-добре, за да може ресурсът да се насочи и към повишаване на качеството на лечението.

Допълнителните средства са предоставени на болници, в които има увеличение на броя преминали болни, значителен брой приети по спешност пациенти, повишена използваемост на легловата база. Това са лечебни заведения, които разполагат със съвременни технологии, подготвени екипи и опит за обслужване на особено спешни и сложни случаи, като университетските болници “Пирогов”, “Александровска”, “Царица Йоанна”, “Света Екатерина”, Специализираната болница за сърдечно-съдови заболявания. Средства от допълнителната субсидия получават и областни болници, като тези в Монтана, Разград, Благоевград, които нямат неразплатени задължения.

Допълнителни средства ще бъдат преведени и на Центровете за спешна медицинска помощ, психиатричните болници, домовете за медико-социални грижи за деца.

В съответствие с предприетите от Министерството на здравеопазването мерки за финансова стабилизация и овладяване нарастването на задълженията, на болниците се препоръчва с получените допълнителни средства приоритетно да се разплащат задълженията от предходни години с най-големи просрочия.

До 15 септември болниците с натрупани задължения трябва да представят в Министерството на здравеопзаването погасителни планове за уреждане на дълговете си до края на годината и мерки за стабилизиране на финансовото си състояние.

Сподели в: