Върни се горе

В края на миналата седмица Министерството на здравеопазването като орган, който закупува лекарства (по реда на Наредба 23) и като финансиращ орган на държавните и общинските болници получи уведомление от министъра на финансите Милен Велчев, че са констатирани данъчни нарушения от фирма “Магинед”, която е дистрибутор на лекарства в страната. В резултат на тези нарушения са възникнали задължения на “Магинед” към държавата.

От своя страна, и болниците като купувачи на лекарства имат задължения към “Магинед” за доставени от фирмата количества лекарства. Тези медикаменти са доставени по проведени от болниците търгове, а не чрез централизирани доставки от МЗ.

Поради тази причина данъчната администрация е наложила запори върху някои банкови сметки на болници, които имат задължения към “Магинед”, и техните вземания. По получена в Министерството на здравеопазването информация към момента това са 9 болници в страната.

Министерството на здравеопазването реагира веднага и своевременно предприе предвидените в закона административни действия за изясняване на размера на задълженията на държавните болници към тази фирма и доколко тези задължения са безспорни – т.е. да се докаже документално основателни ли са претенциите на “Магинед” за посочената от нея сума.

С уреждането на проблема са ангажирани съответните органи на министерствата на финансите и на здравеопазването. Целта е да се гарантират държавните вземания, но в същото време да не се наруши нормалната работа на болниците заради блокираните сметки. Предвижда се органите на двете министерства да съгласуват механизъм, по който с преведените от МЗ средства болниците ще разплатят работните заплати и неотложните разходи за лечение на пациентите, като се заделя и известен ресурс за постепенно погасяване на възникнали и доказани държавни вземания. По този начин няма да възникне напрежение в болниците с блокирани сметки поради невъзможност те да извършват плащания.

До края на тази седмица схемата ще бъде уточнена и проблемът ще бъде решен.

“Магинед” е един от големите дистрибутори на лекарства по Наредба 23 (централизирана доставка на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства). През 2003 г. МЗ е имало сключени 9 договора с “Магинед” за дистрибуция на лекарства.

Към момента всички договори на МЗ с “Магинед” за доставка на медикаменти са изпълнени и всички договорени количества лекарства са доставени. Поради тази причина няма да възникнат проблеми за пациентите да получат необходимите им медикаменти. Към момента в МЗ няма сигнали от страната за затруднения в лекарствоснабдяването вследствие на възникналия проблем с “Магинед”.

Няма да съществува и проблем с предстоящи доставки, тъй като в търга, който се провежда в момента, за доставка на медикаменти по Наредба 23 за 2004 г. фирма “Магинед” не участва.

Сподели в: