Върни се горе

Министерството на здравеопазването предприема всички организационни мерки за осигуряване на медицинското обслужване на населението и предотвратяване на неблагоприятните здравни  последици за гражданите в затруднените зимни условия. МЗ заедно с неговите регионални структури създаде необходимата организация за медицинското обслужване на нуждаещите се граждани. Регионалните центрове по здравеопазване, Центровете за спешна медицинска помощ и Националният медицински координационен център си сътрудничат активно с Държавна агенция „Гражданска защита” за извозването на нуждаещите се бременни, родилки и пациенти със спешни състояния.

Създадена е ефективна организация на всички структури на ЦСМП за медицинското осигуряване на населението. Пациентите на хемодиализа от цялата страна са хоспитализирани в съответните многопрофилни болници за активно лечение.

Директорите на Центровете за спешна медицинска помощ търсят съдействие от ДА „Гражданска защита” с оглед осигуряването проходимостта на линейките, поради обилния снеговалеж. Съвместно екипи на двете структури осъществяват придвижването и медицинското обслужване на спешните случаи в общините с влошени зимни условия – Стара Загора, Габрово, Ловеч, Плевен, за община Пловдив населените места Куклен и Стамболийски, за община Разград населените места Самуил и Кубрат, за община Ямбол – Болярово и Елхово, за община Русе – Ново село. В 28-те Центъра по спешна медицинска помощ няма отказ при повикване на адрес на линейките.

Сподели в: